Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

2020-03-12

E-learning

Na nowej stronie Katedry www.dsod.eu, w zakładce e-learning, umieszczona została informacja dotycząca prowadzenia zajęć metodą e-learning. Proszę wszystkich studentów o zapoznaniu się z jej treścią.

Więcej informacji: www.dsod.eu/e-learning

Dodał: Przemysław Niedzielski


Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych jest jednostką Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, powstałą w roku 2008 na drodze wyodrębnienia Zakładu Przyrządów Półprzewodnikowych z Instytutu Elektroniki. Zespół tworzący Katedrę posiada bogaty dorobek naukowo-badawczy, na który składają się liczne patenty, publikacje w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych, oraz monografie naukowe. Jego główne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach mikroelektroniki i optoelektroniki. Obejmują one zagadnienia projektowania i wytwarzania zintegrowanych systemów elektroniki oraz przyrządów półprzewodnikowych na bazie krzemu i węglika krzemu, elektronikę wysokotemperaturową, zagadnienia termiczne elektroniki, fotowoltaikę, fotonikę oraz zintegrowane systemy optoelektroniki. W Katedrze realizowane są liczne projekty MNiSW (promotorskie, własne, rozwojowe, celowe i zamawiane).
Uczestniczy ona także w projektach międzynarodowych Unii Europejskiej oraz w projektach wynikających z porozumień bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Jest ona organizatorem odbywającej się w cyklu dwuletnim konferencji międzynarodowej MicroTherm mającej swoją ugruntowaną pozycję wśród naukowców z całego świata.

copyright (c) 2009