Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ KPPIO

elektronika i telekomunikacja

PrzedmiotStudiaSem.
Przyrządy półprzewodnikowestudia stacjonarne I stopnia - IFE3
Metrologia elektronicznastudia stacjonarne I stopnia - IFE3
Optoelektronikastudia stacjonarne I stopnia - IFE5
Inżynieria materiałowa i konstrukcja sprzętustudia stacjonarne I stopnia - IFE5
Elektronika wysokotemperaturowastudia stacjonarne I stopnia
Metrologia elektryczna i elektronicznastudia stacjonarne I stopnia2
Przyrządy półprzewodnikowestudia stacjonarne I stopnia3
Metrologia elektronicznastudia stacjonarne I stopnia3
Optoelektronikastudia stacjonarne I stopnia5
Inżynieria materiałowa i konstrukcja sprzętustudia stacjonarne I stopnia5
Przyrządy półprzewodnikowestudia niestacjonarne I stopnia3
Inżynieria materiałowa i konstrukcja sprzętustudia niestacjonarne I stopnia6
Konstrukcja sprzętu elektronicznegostudia jednorodne - IFE7
Współczesne przyrządy półprzewodnikowestudia jednorodne - IFE8
Projektowanie i technologia układów hybrydowychstudia jednorodne - magisterskie7
Elementy i układy sterowania mocystudia jednorodne - magisterskie7
Konstrukcja sprzętu elektronicznegostudia jednorodne - magisterskie7
Komputerowe wspomaganie technik mikroelektronicznychstudia jednorodne - magisterskie8
Technologie mikroelektronikistudia jednorodne - magisterskie8
Pracownia problemowastudia jednorodne - magisterskie8
Elementy i układy sterowania mocystudia jednorodne - magisterskie8
Niekonwencjonalne źródła energiistudia jednorodne - magisterskie9
Niekonwencjonalne źródła energiistudia jednorodne - magisterskie9
Technologie mikroelektronikistudia jednorodne - magisterskie9
Pracownia problemowastudia jednorodne - magisterskie9

automatyka i robotyka

PrzedmiotStudiaSem.
Wstęp do elektronikistudia stacjonarne I stopnia2
Wstęp do elektronikistudia niestacjonarne I stopnia2
Konstrukcja aparatury elektronicznejstudia niestacjonarne I stopnia7

mechatronika

PrzedmiotStudiaSem.
Podstawy elektronikistudia stacjonarne II stopnia1
Zagadnienia termiczne w systemach mechatronicznychstudia stacjonarne II stopnia3
Inżynieria materiałowa 1studia stacjonarne I stopnia1
Inżynieria materiałowa 2studia stacjonarne I stopnia2
Wstęp do elektronikistudia stacjonarne I stopnia2
Metrologia elektryczna i elektronicznastudia stacjonarne I stopnia2
Sensory i aktuatorystudia stacjonarne I stopnia3
Inżynieria wytwarzaniastudia stacjonarne I stopnia3
Elementy i Układy Sterowania Mocystudia stacjonarne I stopnia6
Wstęp do elektronikistudia niestacjonarne I stopnia4
Sieci komputerowestudia jednorodne - IFE9

transport

PrzedmiotStudiaSem.
Elektronikastudia stacjonarne I stopnia4
Elektronikastudia niestacjonarne I stopnia5

inż. kosmiczna

PrzedmiotStudiaSem.
Elektronikastudia stacjonarne I stopnia5

copyright (c) 2009