Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Opracowanie i badania symulacyjne wzmacniacza mocy w. cz.
pracującego w impulsowej klasie E z zastosowaniem tranzystorów MOSFET RF

Opis projektu:

Zakres pracy:
  • teoria działania impulsowych wzmacniaczy w. cz. w klasie E oraz ich porównanie z innymi liniowymi i nieliniowymi klasami wzmacniaczy mocy w. cz.
  • obwody sterujące tranzystorami MOSFET RF w zakresie w. cz.
  • opracowanie struktury wzmacniacza (dobór elementów obwodu elektrycznego)
  • badania symulacyjne z wykorzystaniem programu PSPICE (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności wzmacniacza i analizy widmowej sygnału wyjściowego)
  • projekt konstrukcji mechanicznej wzmacniacza (płytka drukowana, układ chłodzenia tranzystorów, obwód wyjściowy LC, obudowa)
  • opracowanie rezystancyjnego obciążenia 50?/1kW
Liczba wykonawcow projektu: 3
Opiekun projektu:
   dr inż. Andrzej Majocha
Wykonawcy projektu:

powrót

copyright (c) 2009