Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Wykorzystanie technologii GPRS od transmisji danych pomiarowych

Opis projektu:

  • Opracowanie układu do transmisji danych z czujników
  • Opracowanie oprogramowania w środowisku Lab-View
Liczba wykonawcow projektu: 3
Opiekun projektu:
   dr hab. inż. Jacek Gołębiowski
Wykonawcy projektu:

powrót

copyright (c) 2009