Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Zastosowanie światłowodów POF w czujnikach temperatury

Opis projektu:

  • Analiza wpływu temperatury na parametry transmisyjne światłowodów
  • Opracowanie układu pomiarowego z czujnikiem natężeniowym
Liczba wykonawcow projektu: 3
Opiekun projektu:
   dr hab. inż. Jacek Gołębiowski
Wykonawcy projektu:

powrót

copyright (c) 2009