Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Zintegrowany system solarny

Opis projektu:

Energię słoneczną można wykorzystać na wiele sposobów. Spośród metod konwersji promieniowania słonecznego możemy wyróżnić, m.in. konwersję fotowoltaiczną i konwersję fototermiczną. Pierwsza z nich polega na bezpośredniej zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy użyciu przyrządu zwanego ogniwem fotowoltaicznym. Konwersja fototermiczna natomiast polega na zamianie energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Służą do tego kolektory słoneczne.
Celem projektu jest wykonanie systemu integrującego oba te przyrządy, w taki sposób, aby istniała możliwość odbioru energii elektrycznej z ogniwa słonecznego oraz odbioru ciepła z kolektora, przy jednoczesnym chłodzeniu modułu fotowoltaicznego cieczą z kolektora.

Zakres pracy:
  • Wykonanie modułu fotowoltaicznego składającego się z kilku do kilkunastu połączonych ze sobą krzemowych ogniw słonecznych za pomocą metod używany koercyjnie (umieszczenie na płycie nośnej, krzemowych ogniw słonecznych, przylutowanie ich do siebie w sposób szeregowy, wyprowadzenie kontaktów, zabezpieczenie płytą szklaną bądź plastikową) ? 1-2 studentów, ogniwa fotowoltaiczne dostępne w Laboratorium Fotowoltaiki, pozostałe materiały konieczne do zakupu (wyszukanie przez studentów dostępnych na rynku elementów).
  • Zintegrowanie wykonanego modułu fotowoltaicznego z systemem cieczowym, umożliwiającym jednocześnie chłodzenie modułu oraz odbiór ciepła (przylutowanie rurek np. miedzianych do płyty modułu fotowoltaicznego z wyprowadzeniem obiegu na zewnątrz, izolacja układu, np. przez zastosowanie wełny mineralne bądź pianki poliuretanowej, podłączenie pompki pompującej ciecz) ? 1-2 studentów, wszystkie materiały konieczne do zakupu (sprawdzenie przez studentów dostępności na rynku).
  • Pomiary sprawności poszczególnych elementów (modułu fotowoltaicznego, kolektora słonecznego) i i sprawdzenie funkcjonalności całego systemu.
Liczba wykonawcow projektu: 3
Opiekun projektu:
   dr inż. Katarzyna Znajdek
Wykonawcy projektu:
Rafał Pierzyński
Piotr Wysokiński
Andrzej Zamojski

powrót

copyright (c) 2009