Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Wykorzystanie związków półprzewodnikowych kadmu w konstrukcji heterozłączowych
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Grant promotorski mgr inż. Macieja Sibińskiego
rodzaj:promotorski
realizacja:2005 - 2008
opis:Celem projektu było opracowanie konstrukcji nowego typu elastycznych ogniw słonecznych, wykonanych na bazie półprzewodnikowych związków kadmu. Została zaproponowana nowa struktura fotowoltaiczna CdS/CdTe, zdatna do implementacji w ramach koncepcji BIPV (Building Integrated Photovoltaics) zakładającej integrację modułów ogniw słonecznych z elementami architektonicznymi.

powrót

copyright (c) 2009