Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Superefektywne systemy chłodzenia cieczowego dla przyrządów i systemów
kierownik:dr hab. inż. Ewa Raj
rodzaj:rozwojowy
realizacja:2008 - 2010
opis:Głównym celem projektu jest opracowanie superefektywnego i zarazem miniaturowego systemu chłodzenia przeznaczonego do integracji z przyrządami energoelektroniki oraz elektroniki wysokich temperatur. Ze względu na stawiane wymagania, rozwiązanie będzie oparte o koncepcję mikrokanałowych struktur chłodzących charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Jako obiekt badawczy, na którym zostaną przeprowadzone przewidywane w projekcie prace badawcze i rozwojowe, wybrano przyrząd półprzewodnikowy mocy w obudowie pastylkowej. Zintegrowanie superefektywnych mikrostruktur chłodzących z obudowami pastylkowymi pozwoli na prawie trzykrotną poprawę parametrów pracy wybranych elementów oraz dwukrotne zmniejszenie wymiarów całego układu w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami opartymi o standardowe obudowy mocy oraz radiatory wodne.

powrót

copyright (c) 2009