Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Wytwarzanie warstw elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie tellurku kadmu.
kierownik:dr inż. Katarzyna Znajdek
rodzaj:Projekt badawczy PRELUDIUM (realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora)
realizacja:2012 - 2014
opis:Celem naukowym projektu są badania dotyczące metod wytworzenia warstw elastycznych polikrystalicznych ogniw słonecznych na bazie tellurku kadmu. Wykonane podczas realizacji pracy eksperymenty będą dotyczyły poszukiwań najbardziej optymalnych materiałów dla kolejnych warstw rozważanej struktury elastycznego ogniwa słonecznego oraz metod ich wytwarzania jako warstw składowych tej struktury.

Jako element tego projektu przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie cienkowarstwowych testowych konstrukcji ogniwa słonecznego na bazie CdTe z warstwą emiterową CdS i przezroczystą elektrodą przednią wykonaną w formie cienkiej powłoki ZnO:Al, warstwy z polimerowego kompozytu zawierającego nanorurki węglowe (CNT) lub warstwy grafenu. Badania tych struktur będą stanowiły element weryfikacji hipotezy o przydatności wybranych rozwiązań warstw dla zastosowań w elastycznych ogniwach słonecznych.

powrót

copyright (c) 2009