Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:POLONIUM 2012-2013: Nowe rozwiązania konwerterów energii dla ogniw słonecznych.
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
rodzaj:Polsko-francuski program wymiany osobowej POLONIUM na lata 2012-2013
realizacja:2012 - 2013
opis:Cel projektu obejmuje zastosowanie nowego rozwiązania przechwytywania promieniowania słonecznego do poprawy sprawności krzemowych ogniw fotowoltaicznych poprzez rozszerzenie ich spektrum fotokonwersji. W projekcie proponuje się wykorzystanie nanocząstoczekowej warstwy ZnO (NPs), w charakterze konwertera enregii typu down converter umieszczonego w pobliżu emitera ogniwa słonecznego w celu poprawy zewnętrznej wydajności kwantowej i sprawności fotokonwersji ogniw krzemowych. Wstępne badania, prowadzone w Lyon Institute of Nanotechnology (INL) pokazały duży potencjał nanoagregatów ZnO w charakterze konwerterów energii fotonów. Dostrzeżono, iż w wysoka czystość nanocząstkowego kryształu ZnO prowadzi do zaniku emisji luminescencji w zakresie widzialnym. Z tego powodu w celu zwiększenia emisji w zakresie światła zielonego i czerwonego wprowadzono defekty tlenowe w strukturę ZnO NPs uzyskując materiał idealny do konstrukcji warstw typu down-converter. Warstwy nanocząstek ZnO otrzymywane za pomocą metody Low Energy Cluster Beam Deposition (LECBD).

powrót

copyright (c) 2009