Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Transparentna elektroda emiterowa do aplikacji fotowoltaicznych, wykonana na bazie nanorurek węglowych
kierownik:dr hab. inż. Maciej Sibiński
rodzaj:projekt badawczy OPUS
realizacja:2011 - 2013
opis:Celem projektu jest wykonanie przewodzących warstw transparentnych na bazie nanorurek węglowych i aplikacja ich jako elektrod ogniw słonecznych różnych typów. Uzyskanie cienkich, elastycznych warstw transparentnych ma zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu tanich technik produkcyjnych jak sitodruk i w oparciu o nieoczyszczony i łatwo dostępny materiał nanorurkowy oraz nośniki organiczne. Gotowe warstwy zostaną umieszone jako elektroda transparentna w miejscu dotychczas stosowanych w ogniwach słonecznych tlenków przewodzących takich jak ITO, czy ZnO:Al. Na podstawie tak wykonanej struktury oczekuje się eliminacji określonych wad dotąd stosowanych elektrod jak np. pękanie w strukturach elastycznych ogniw słonecznych. Dodatkowo planowane jest zbadanie możliwości produkcji nowego rodzaju przyrządów w procesie roll-to-roll bez stosowania kosztownych technologii próżniowych.

powrót

copyright (c) 2009