Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Wykorzystanie metod Monte Carlo do modelowania materiałów i struktur półprzewodnikowych z węglika krzemu.
kierownik:dr inż. Janusz Woźny
rodzaj:promotorski
realizacja:2010 - 2011
opis:Projekt jest poświęcony modelowaniu własności materiałów i struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem Metody Monte Carlo. Przedmiotem modelowania jest węglik krzemu, materiał półprzewodnikowy dedykowany dla przyrządów półprzewodnikowych mogących pracować w wysokich temperaturach i dużych częstotliwościach oraz przyrządów energoelektroniki, z uwagi na możliwe do osiągnięcia w przyrządach z tego materiału duże dopuszczalne wartości gęstości prądu oraz napięcia blokowania.
W chwili obecnej eksperymentalna baza pomiarowa, zawierająca wyniki dotyczące własności węglika krzemu w różnych warunkach pracy, jest szczupła i nie obejmuje szeregu obszarów, istotnych z punktu widzenia eksploatacji przyrządów z tego materiału. Nie jest także dostępne oprogramowanie, które pozwalałoby na wiarygodne modelowanie zjawisk dotyczących tego materiału i umożliwiło uzupełnienie braków danych uzyskanych eksperymentalnie. W projekcie autor chce skoncentrować się na wyznaczeniu ruchliwości Halla nośników w SiC na podstawie symulacji wykonanych z użyciem opracowanego przez siebie fizycznego modelu transportu nośników wykorzystującego metody Monte Carlo. Uzyskane wyniki zostaną porównane z przeprowadzonymi równolegle pomiarami tej ruchliwości.

powrót

copyright (c) 2009