Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Zintegrowany system chłodzenia cieczowego dla podzespołów elektronicznych i elektrotechnicznych w pojazdach.
kierownik:dr hab. inż. Ewa Raj
rodzaj:własny
realizacja:2009 - 2012
opis:Głównym celem projektu było zbadanie możliwości wykorzystania koncepcji mikrostruktur chłodzących do stworzenia nowych rozwiązań systemów chłodzenia, umożliwiających odprowadzania ciepła z układów i modułów elektronicznych montowanych w pojazdach. Istotnym założeniem, stanowiącym o nowatorstwie rozwiązania jest zastosowanie w mikrokanałowym systemie chłodzenia tego samego medium, które jest wykorzystywane do chodzenia silnika. Zastosowanie tego nadzwyczaj wydajnego i jednocześnie miniaturowego systemu chłodzenia w połączeniu z podzespołami elektronicznymi może pozwolić na montaż w samochodach urządzeń, które do tej pory nie mogły się w nich znaleźć, ze względu na zbyt dużą emisję ciepła lub wrażliwość na zbyt wysoką temperaturę otoczenia. Superwydajny system chłodzenia pozwoli także na miniaturyzację modułów elektrycznych i elektronicznych. Przełoży się to wszystko w głównej mierze na poprawienie własności pojazdów w zakresie ekologii (zmniejszenie masy pojazdu i zużycia paliwa) i zwiększenie wskaźnika bezpieczeństwa pojazdu.

powrót

copyright (c) 2009