Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:ProeTEX: MicroNanoStructured fibre systems for Emergency-Disaster Wear
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Projekt realizowany w ramach zespołu Politechniki Łódzkiej kierowany przez prof. Izabellę Krucińską.
rodzaj:europejski - PR
realizacja:2005 - 2010
opis:Udział Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych w programie Protection e-Textiles - ProeTEX polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu nowatorskich czujników temperatury o konstrukcji tekstronicznej, przewidzianych do integracji ze strażacką odzieżą ochronną. W pierwszym etapie realizacji projektu prace te dotyczyły zaimplementowania do testowego ubrania ratowniczego systemu monitorowania temperatury wykorzystującego komercyjny układ cyfrowego czujnika temperatury. W wyniku tych prac zaprojektowano i przetestowano działanie elastycznej osłony termoprzewodzącej dla cyfrowych czujników temperatury umieszczanych w tkaninie. Wyniki tych badań posłużyły do opracowania udoskonalonych wersji układu pomiaru temperatury, opartego o czujniki z szeregową transmisja danych i o podwyższonej dokładności pomiaru. W ramach badań opracowano również technikę wykonania mikrospawów laserowych służących do połączeń tego typu układów.
Odrębną częścią badań było opracowanie analogowego, w pełni testronicznego czujnika temperatury od dużej elastyczności. Urządzenie takie zostało zrealizowane i zostanie wykorzystane do bezpośredniego włączenia układów pomiarowych w strukturę tkaniny poprzez zastosowanie do ich produkcji standardowych technik dziewiarskich.

powrót

copyright (c) 2009