Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Projekt realizowany w ramach zespołu Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem prof. dr hab. Izabelli Krucińskiej
rodzaj:celowy - współfinansowany
realizacja:2006 - 2008
opis:Projekt był realizowany przez Politechnikę Łódzką (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), firmę odzieżową ARLEN oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach projektu opracowano ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania temperatury skóry, temperatury pododzieżowej, temperatury zewnętrznej, częstości akcji serca strażaka oraz charakterystyki jego ruchu.

powrót

copyright (c) 2009