Technical University of Lodz

Department of Semiconductor
               and Optoelectronics Devices

Assoc. Prof. Ewa Raj

Contact

address: 90-924 Łódź, Wólczańska 211/215
room no.: 111
phone: +4842 6312647
email: ewa.raj[at]p.lodz.pl
home webpage:
consulting hours:

10.15 - 11.00
10.15 - 11.00

 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
301 (C3) laboratorium111 prace własne111 godziny przyjęć111 prace własne
111 prace własne
415 wykład415 Seminarium Katedry111 prace własne1 (IFE) wykład
301 (C3) laboratorium111 prace własne
E6 (A12) wykład415 wykład

powrót

Information for students

CV

Ewa Raj was born in 1974 in Elbląg. In 1993, she started her studies at the International Faculty of Engineering at the Technical University of Lodz. She prepared her diploma thesis on stability of systems described with non-linear differential equations and received a Bachelor degree in 1997. In the same year, she undertook an employment in the electric equipment company "ELESTER" and continued her studies at the Electrical and Electronic Engineering Faculty at the Technical University of Lodz. In 1999, she prepared her diploma thesis on reverse problem in induction heating and graduated as Master of Science. The third cycle studies, she completed in 2003. In 2004, she defended her dissertation entitled "Microchannel liquid cooling in integrated electronic systems" and she received the Ph.D. degree in technical sciences from the Technical University of Lodz.
Since 2001, she works for the Technical University of Lodz, initially at the Institute of Electronics and since 2008 at the Department of Semiconductor and Optoelectronic Devices. Her research activities cover mainly thermal management problems in electronics with specialisation in forced liquid cooling systems. She is involved in thermal and electro-thermal modelling of electronic devices and circuits.

Publications

 1. E.Raj, Z. Lisik, W. Fiks, "Influence of the manufacturing technology on microchannel structure efficiency", Mater. Sci. Eng. B (2010), Article in Press

 2. S. Bielska, E. Ciupa, Z. Lisik, E.Raj, M. Sibiński, J. Walczak, "Comparison of flexible temperature sensors, based on polymeric and carbon nanotube paste", Inter. Conf. on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, MicroTherm2009, Łódź 2009, str.177-181

 3. P. Perek, E.Raj, A. Kubiak, "Importance of Convective Transport Mechanism in Modeling of High-Temperature Reactor", Inter. Conf. on Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, MicroTherm2009, Łódź 2009, str. 313-318

 4. A. Kubiak A., Raj E., Perek P., "Termiczny model procesów w piecu wysokotemparutowym", VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko 2008, str. 278-280

 5. Ł. Stefański, E.Raj, "Silicon Microstructure as an Innovation in Semiconductor Device Cooling Systems", Intern. Conf. Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MicroTherm'2007, Łódź, 2007

 6. T. Widerski, E.Raj, Z. Lisik, "Microchannels - New Concept for Automotive Electronic Module Cooling", Intern. Conf. Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MicroTherm'2007, Łódź 2007, str. 141-147

 7. T. Widerski, E.Raj, Z. Lisik, "Cooling Microstructure for Automotive Electronic Module", IEEE Intern. Conf. on "Computer as a Tool" EUROCON'2007, Warszawa 2007, str. 1429-1432

 8. E.Raj, Ł. Stefański, Lisik Z., "Mikrostruktury chłodzące do zastosowań w układach scalonych", Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 11, 2007, str. 82-84

 9. E.Raj, Z. Lisik, J. Rudzki, "Microchannel cooling structures for power semiconductor", 8th International Seminar on Power Semiconductors, 2006, str. 223-226

 10. M.Langer, Z.Lisik, E.Raj, "Chłodzenie wymuszone w mikrostrukturach elektronicznych", Zeszyty Naukowe Elektronika, nr 10/2005, 2005, str. 35-46

 11. M.Langer, Z.Lisik, E.Raj, A.Rosowski, "Trójwymiarowa analiza wymuszonego chłodzenia cieczowego w płycie chłodzącej", IV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, Materiały konferencyjne, tom 1/2; 12-15 czerwca 2005, 2005, str. 355-360

 12. E.Raj, Z.Lisik, M.Langer, G.Tosik, J.Woźny, "The Numerical Approach to Analysis of Microchannel Cooling Systems", Lecture Notes in Computer Science, Nr 3514, 2005, str. 876-883

 13. E.Raj, Z.Lisik, M.Langer, J.Rudzki, "Super Cooling Structures for Power Electronics", EPE 2005, 11th European Conference on Power Electronics and Applications, Drezno, Niemcy, 2005

 14. E.Raj, Z.Lisik, M.Langer, J.Woźny, "Heat Transfer Coefficient Distribution in Non-circular Microchannels", Inter. Conf. Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MicroTherm'2005, Łodź, 2005, str. 131-135

 15. E.Raj, Z.Lisik, M.Langer, "Copper Micro Heat Sink for Electronic Applications", Inter. Conf. Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MicroTherm'2005, Łódź, 2005, str. (4 str.)

 16. E.Raj, "Mikrokanałowe chłodzenie cieczowe w zintegrowanych systemach elektronicznych", rozprawa doktorska, Łódź: Politechnika Łódzka 2004

 17. E.Raj, Z.Lisik, M.Langer, J.Rudzki, "Mikrostruktury chłodzące", Elektronika, Miesięcznik Naukowo - Techniczny SEP; Rok XLV nr 10/2004, 2004, str. 19-20

 18. E.Raj, J.Woźny, M.Langer, Z.Lisik, M.Owczarek, "Wpływ kształtu mikrokanałów na współczynnik przejmowania ciepła", III Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2004, Kołobrzeg, 2004, str. 553-558

 19. M.Langer, Z.Lisik, E.Raj, "Trójwymiarowy cieplny model modułu IPM z podłożem IMS", III Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2004, Kołobrzeg, 2004, str. 449-454

 20. E.Raj, Z.Lisik, J.Rudzki, M.Langer, T.Widerski, "Cooling microstructure for power devices", XVIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2004, Poznań, 2004, str. 85-86

 21. M.Owczarek, A.Rosowski, E.Raj, "Fluent jako profesjonalne narzędzie do modelowania przepływu cieczy i gazów", II Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 2003, str. 149-152

 22. E.Raj, Z.Lisik, M.Langer, T.Widerski, "Symulacje przepływów w mikrokanałach", IX Krajowa Konferencja KOWBAN'02, Wrocław - Polanica Zdrój, 2002, str. 219-224

 23. M.Langer, Z.Lisik, E.Raj, N.Kyun Kim, J.Szmidt, "Dynamic Simulations for Thermal Analysis of MOSFET IPM on IMS Substrate", Lecture Notes in Computer Science, nr 2658, 2003, str. 644-649

 24. M.Langer, Z.Lisik, E.Raj, N.Kyun Kim, J.Szmidt, "Simulations for Thermal Analysis of MOSFET IPM Using IMS Substrate", Lecture Notes in Computer Science, Nr 2658, 2003, str. 637-643

 25. E.Raj, Z.Lisik, M.Langer, "Analiza efektywności chłodzenia układów elektronicznych z wykorzystaniem mikrostruktur chłodzących", Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg - Dźwirzyno, 2002, str. 825-830

 26. M.Langer, Z.Lisik, E.Raj, "Optimising of Microchannel Cooling", International Conference on Signals & Electronic Systems ICSES'2001, Łódź, 2001, str. 383 387

copyright (c) 2009