Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr hab. inż. Jacek Gołębiowski

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
nr pokoju: E105
telefon: +4842 6312510
email: jacek.golebiowski[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

10.00 - 11.00

 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20

powrót

Informacje dla studentów

CV

Zainteresowania naukowe:

 • modelowanie i symulacje mikroczujników i mikroaktuatorów krzemowych (MEMS, MOEMS) oraz projektowanie i wykonywanie struktur mikrokrzemowych. Opracowanie mikrokrzemowych czujników wilgotności (patent), Pomiary temperatury, przemieszczeń, drgań mechanicznych, pomiary chemiczne i magnetyczne.
 • projektowanie systemów pomiarowych, bezprzewodowe systemy pomiarowe i sieci czujników światłowodowych, zastosowanie sieci światłowodowych w systemach pomiarowych i telekomunikacyjnych. Opracowanie systemów do: bezprzewodowego przesyłania i przetwarzania danych z różnych czujników, wyznaczania parametrów magnetycznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych, bezprzewodowego monitorowania aparatury pomiarowej w technologii GPRS, optoelektronicznego do analizy składu biodiesla, monitorowania parametrów życiowych w ubraniu strażackim (projekt celowy).
 • modelowanie i projektowanie czujników optoelektronicznych, światłowodowych.

Dorobek naukowy:

 • publikacje: (110), w tym:
  • artykuły w czasopismach: (44)
  • publikacje z listy filadelfijskiej: (6)
  • monografie i książki: (2), rozdziały w monografiach i książkach (1)
  • referaty konferencyjne: (64), w tym na konferencjach międzynarodowych: (26)
 • patenty i zgłoszenia patentowe: (patenty 7)
 • recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: (2)
 • recenzji monografii i książek: (1)
 • projekty badawcze własne, w tym projekty habilitacyjne (kierownik/główny wykonawca): (4)
 • projekty badawcze promotorskie: (1)
 • wdrożenia wyników prac: (14)

Funkcje, zaszczyty, wyróżnienia:

 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej O/Łódź
 • członek Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej
 • członek sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
 • członek sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
 • członek sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
 • członek Rady Programowej MINAS (Sieć Naukowa Mikro-Nano-Struktur)

Publikacje

 1. Gołębiowski J.: "Modele mikroczujników membranowych z falami typu Lamba", Wyd. Politechniki Łódzkiej, ZN 879, 2001, monografia,

 2. Gołębiowski J.: "Fabrication of piezoelectric thin film of zinc oxide in composite membrane of ultrasonic microsensors", Journal of Materials Science, 34(19), pp. 4661-4664, 1999,

 3. Gołębiowski J.: "Fabrication of the membranes on a silicon base for the sensors with the ultrasonic waves Lamba-type generated by using the interdigital transducers", Archives of Acoustic, no.4, pp. 479-486, 2000,

 4. Gołębiowski J.: "Modelling of electromagnetic transducers generating ultrasonic waves Lamba-type in silicon microsensors", Proceedings of the 5th World Conference on Circuits, Systems, Communications & Computers (CSCC/IEEE 2001), Kreta, pp. 297-300, 2001,

 5. Gołębiowski J.: "Modelling of measurement microsystems with membranes of silicone ultrasonic sensors", 2001 WSES/IEEE Intern. Conference on Simulation SIM'01/IEEE, Malta, 2001 ,

 6. Gołębiowski J.: "Advances in Simulation, Systems Theory and Systems Engineering", Electrical and Computer Engineering Series, WSEAS Press, ISBN 960-8052-70-X, pp.305-308, 2002,

 7. Gołębiowski J.: "Microactuators systems of torsional silicon cantilever", WSES/IEEE International Conference ICRODIC, Skiathos , Greece , pp.3281-3284, 2002,

 8. Gołębiowski J.: "Measurement of air humidity with application on membrane silicon ultrasonic devices", IMEKO World Congress, Dubrovnik XVII, Croatia, June 22-27, 2003,

 9. Gołębiowski J.: "Microsystem of cooling silicone membrane in hygrometer to the determination of dew point temperature" , Proceeding of MicroTherm 5th Intern. Semin. Microtechnology and Thermal problems, Łódź , pp.81-86, 2003

 10. Gołębiowski J.: "The Analysis of the Rapeseed Methyl Ester Absorption Spectra Applied to the Determination of Biodiesel Composition" , WSEAS Transaction on Systems, Issue 7, vol.3, pp. 2535-2537, 2004,

 11. Gołębiowski J., Prohuń T., Rybak M.: "Modelling of the Silicon Membrane Vibrations Generated by Means of Electromagnetic Forces" , WSEAS Transaction on Systems, Issue 7, vol.3, pp. 2538-2540, 2004,

 12. Gołębiowski J., Prohuń T. : "Microsilicon luminous flux switch controlled by means of magnetic field", ICINCO International Conference on Informatics in Control, Automation & Robotics, Barcelona, September, , pp. 301-306, 2005,

 13. Gołębiowski J. : "Measurement of the bio-diesel coefficient optical transmission applied to the bio-component contents in diesel oil", Proceedings of SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics, Warsaw, pp. 5948- , 2005.

 14. Gołębiowski J., Prohuń T.: "System pomiarowy do wyznaczania zawartości estrów metylowych oleju rzepakowego w oleju napędowym", Przegląd Elektrotechniczny , 2006, str 76-79, 2006

 15. Rybak M., Prohuń T., Gołębiowski J.: "Zastosowanie metody optycznej do wyznaczania stężenia RME w oleju napędowym", Mater.XIV Konfer. Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, str.187-189, październik 2006.

 16. Rybak M., Gołębiowski J.: "Modelowanie i symulacja mikrokrzemowej struktury elektromagnetycznego przetwornika z wykorzystaniem metody elementów skończonych", Pomiary Automatyka Kontrola nr. 10bis, str. 20-24, 2006.

 17. Gołębiowski J., Prohuń T., Rybak M.: "Pomiar grubości membran krzemowych stosowanych w mikroczujnikach", Elektronika, nr. 1, str. 53-56, 2006.

 18. Gołębiowski J., Prohuń T. "Optical transducers used to determine the biocomponent content in diesel oil", Optoelectronic and Electronic Sensors VI, SPIE , Bellingham, USA, vol. 6348, pp.63480J-1/6, 2006

 19. Rybak M., Gołębiowski J. : "Model przetwornika elektromagnetycznego zastosowanego w krzemowym czujniku drgań mechanicznych", PAK, nr.9 , vol.53 b, str.605-608, 2007,

 20. Prohuń T., Gołębiowski J.: "Modelowanie przestrzennego rozkładu pola magnetycznego przetwornika elektromagnetycznego do pomiaru indukcji zewnętrznego pola magnetycznego", PAK, nr.9 , vol.53, str.265-268, 2007 ,

 21. Gołębiowski J.: "System do pomiaru ugięcia belek krzemowych stosowanych w mikroczujnikach", Pomiary Automatyka Kontrola, vol.54, nr.9 . s. 631-633, 2008,

 22. Gołębiowski J., Prohuń T.: "Dual channel filter photometric system for determination of biocomponent content in diesel oil", Measurement Science and Technology , vol.19, no.7, 075301-307, 2008,

 23. Gołębiowski J.: "Przesyłanie danych pomiarowych za pośrednictwem sieci GSM, Przegląd Elektrotechniczny", r.85, nr2, pp.17-20, 2009,

 24. Gniotek K., Gołębiowski J., Leśnikowski J.: "Temperature Measurements in a Textronic Fireman Suit and Visualisation of the Results", Fibres&Textiles in Eastern Europe, vol.17, no.1 (72), pp.17-20, 2009,

 25. Gołębiowski J.: "Temperature measurement by the optical fibre sensors", Proceeding of MicroTherm 8th Intern. Semin. Microtechnology and Thermal problems, Łódź, Poland,

 26. Gołębiowski J. , Gozdur R., Majocha A. , Raj E.: "System to the Measurements of Thermal Flux Parameters in Cooling Arrangements of Semi - Conductive Power Structures" , Proceedings of Congress Metrology 2010, Łódź, Poland

copyright (c) 2009