Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

SZKOŁA LETNIA - ZIMĄ?

2016


Letnia Szkoła Mikroelektroniki 2016
Kiedy: 13-19.03.2016
Gdzie: Szklarska Poręba - Ośrodek wypoczynkowy PŁ

informacje ogólne

Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników działające przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami mikro i nanoelektroniki do udziału w "Letniej Szkole Mikroelektroniki w Środku Zimy".

Szczegółowe informacje i zapisy:

Jacek Podgórski
Łukasz Ruta


program

14.03.2016 15.03.2016 16.03.2016 17.03.2016 18.03.2016
8:30 - 9.30 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
10:00 - 13.00 Anna Kasprzak
OSRAM GmbH
GaN w produkcji przyrządów półprzewod- nikowych

Aleksandra Apostoluk
INSA Lyon
INSA Lyon – laboratoria, projekty, możliwości studiowania

Mykaylo Lobur
Politechnika Lwowska
Systemy mechatroniczne
Teodor Gotszalk
Politechnika Wrocławska
Miernictwo mikro- i nanostruktr prowadzone metodami mikroskopii bliskich oddziaływań

Koło Naukowe
KGHM Łódź Solar Team
Łódź podbija świat - o tym jak studenci PŁ przejechali przez Australię

Koło Naukowe
Sekcja technologiczna
Trawienie węglika krzemu

Koło Naukowe
Sekcja optoelektroniki
Sieć FTTH
Grzegorz Kierner
Biuro Karier PŁ
Jak rozpocząć własną karierę zawodową?

Agnieszka Paszuk
TU Ilmenau
Epitaksja materiałów III-V na krzemie metodą MOCVD

Anna Pęczek
IHP
Fotonika zintegrowana
Andrzej Kociubiński
Politechnika Lubelska
Energy Harvesting - zasilanie mikrosystemów energią szczątkową

Andrii Kovalchuk
Politechnika Lwowska
Modelowanie parametrów przyrządów półprzewod- nikowych SiC

Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Spintronika

Natalia Szczecińska
Politechnika Łódzka
Grafen, ależ to bardzo proste
Marcin Bajda
iDream - Apple Premium Reseller
Urządzenia mobilne

Maciej Firmiarz
VIGO System S.A.
Nowoczesne technologie w polskiej rzeczywistości

Przemysław Mikus
LIKI MS
Oprogramowanie urządzeń mobilnych
13:00 - 18.00 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
18:00 - 20.00 Janusz Woźny,
Aleksandra Apostoluk,
Agnieszka Paszuk,
Przemysław Sędzicki

Programy wymiany SOCRATES/ ERASMUS
Katarzyna Znajdek
Politechnika Łódzka
Design Thinking
Katarzyna Znajdek
Politechnika Łódzka
Design Thinking
   

ważne informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczącego naszego wyjazdu:
1. Ośrodek jest zarezerwowany dla naszej grupy od 13.03.2016 (od 12:00) do 19.03.2016 (do 12:00).
2. Informacje o ośrodku można znaleźć tutaj.
3. Wspólne spotkania, wykłady, prezentacje są planowane na okres od poniedziałku do piątku zgodnie z planem. Plan może ulegać zmianom.
4. Pozostały czas jest przeznaczony na „gry i zabawy na śniegu”.
5. Obiady, kolacje lub obiadokolacje we własnym zakresie.
6. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
7. Na terenie ośrodka poruszamy się w miękkim obuwiu (łapcie, klapki). Obuwie, w którym chodzimy po dworze, pozostawiamy na dole ośrodka.
8. Podczas wyjazdu apelujemy o rozsądek, przemyślane decyzje, odpowiedzialność za czyny swoje oraz kolegi/koleżanki, który/która akurat w danym momencie może sobie mniej zdawać sprawę z tego co robi… Apelujemy o powściągliwość w działaniach, szczególnie tych niosących ryzyko złego ich zakończenia. Jeśli ktoś jest początkujący w sportach zimowych to niech nie wybiera się na trudne trasy. Dookoła są dorośli ludzie i na pewno nikt z niego nie będzie się śmiał… itp. itd. PO PROSTU PROSIMY O POPRAWNE ZACHOWANIE!
9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia danego urządzenia/sprzętu/przedmiotu (np. uszkodzone łóżko w wyniku skakania po nim, wybita szyba lub wyrwane drzwi od pokoju) będzie musiał zapłacić sprawca szkody. Jeśli sprawca się nie znajdzie, uczestnicy seminarium (TYLKO STUDENCI) przeprowadzą w swych szeregach składkę, której suma pokryje szkodę.
10. Jeśli ktoś posiada i zabiera narty lub deskę, to w ośrodku jest specjalne pomieszczenie do przechowywania tego typu sprzętu. Nie zanosimy go do pokojów.

2015


Letnia Szkoła Mikroelektroniki 2015
Kiedy: 15-21.03.2015
Gdzie: Szklarska Poręba - Ośrodek wypoczynkowy PŁ

informacje ogólne

Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników działające przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami mikro i nanoelektroniki do udziału w "Letniej Szkole Mikroelektroniki w Środku Zimy".

Szczegółowe informacje i zapisy:

Jacek Podgórski
Łukasz Ruta


program

16.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 19.03.2015 20.03.2015
8:30 - 9.30 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
10:00 - 11.30 Teodor Gotszalk
Politechnika Wrocławska
Miernictwo mikro- i nanostruktr prowadzone metodami mikroskopii bliskich oddziaływań
Janusz Woźny
Politechnika Łódzka
Programy wymiany SOCRATES/ERASMUS
Dorota Bociąga
Politechnika Łódzka
Metodologia Design Thinking
Grzegorz Kierner
Biuro Karier PŁ
Jak rozpocząć własną karierę zawodową?
Ewa Raj
Politechnika Łódzka
Narzędzia symulacyjne w technologii mikroelektroniki
11:30 - 13.00 Magdalena Skoneczna
Politechnika Łódzka
Elektronika elastyczna
Jacek Gołębiowski
Politechnika Łódzka
Sensory w technologii i mikroelektroniki
Bartłomiej Guzowski
Politechnika Łódzka
Sieci FTTH – budowa i rozwój
Mykaylo Lobur
Politechnika Lwowska
Dom inteligentny
Andrzej Kociubiński
Politechnika Lubelska
Energy Harvesting – zasilanie mikrosystemów energią szczątkową
13:00 - 14.00 Tomasz Widerski
Politechnika Łódzka
Elektronika samochodowa
Dariusz Szmigiel
ITE
ITE Piaseczno - laboratoria, projekty ...
Studenci z Lwowa
Politechnika Lwowska i możliwości studiowania we Lwowie
Katarzyna Znajdek
Politechnika Łódzka
Alternatywne źródła energii
14:00 - 18.00 obiad obiad obiad obiad obiad
18:00 - 20.00 Arkadiusz Głowacki
TU Berlin
Półprzewodnikowe przyrządy mocy
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne

ważne informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczącego naszego wyjazdu:
1. Ośrodek jest zarezerwowany dla naszej grupy od 15.03.2015 (od 12:00) do 21.03.2015 (do 12:00).
2. Informacje o ośrodku można znaleźć tutaj.
3. Wspólne spotkania, wykłady, prezentacje są planowane na okres od poniedziałku do piątku zgodnie z planem. Plan może ulegać zmianom.
4. Pozostały czas jest przeznaczony na „gry i zabawy na śniegu”.
5. Obiady, kolacje lub obiadokolacje we własnym zakresie.
6. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
7. Na terenie ośrodka poruszamy się w miękkim obuwiu (łapcie, klapki). Obuwie, w którym chodzimy po dworze, pozostawiamy na dole ośrodka.
8. Podczas wyjazdu apelujemy o rozsądek, przemyślane decyzje, odpowiedzialność za czyny swoje oraz kolegi/koleżanki, który/która akurat w danym momencie może sobie mniej zdawać sprawę z tego co robi… Apelujemy o powściągliwość w działaniach, szczególnie tych niosących ryzyko złego ich zakończenia. Jeśli ktoś jest początkujący w sportach zimowych to niech nie wybiera się na trudne trasy. Dookoła są dorośli ludzie i na pewno nikt z niego nie będzie się śmiał… itp. itd. PO PROSTU PROSIMY O POPRAWNE ZACHOWANIE!
9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia danego urządzenia/sprzętu/przedmiotu (np. uszkodzone łóżko w wyniku skakania po nim, wybita szyba lub wyrwane drzwi od pokoju) będzie musiał zapłacić sprawca szkody. Jeśli sprawca się nie znajdzie, uczestnicy seminarium (TYLKO STUDENCI) przeprowadzą w swych szeregach składkę, której suma pokryje szkodę.
10. Jeśli ktoś posiada i zabiera narty lub deskę, to w ośrodku jest specjalne pomieszczenie do przechowywania tego typu sprzętu. Nie zanosimy go do pokojów.

2014


Letnia Szkoła Mikroelektroniki 2014
Kiedy: 16-22.03.2014
Gdzie: Szklarska Poręba - Ośrodek wypoczynkowy PŁ

informacje ogólne

Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników działające przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami mikro i nanoelektroniki do udziału w "Letniej Szkole Mikroelektroniki w Środku Zimy".

Szczegółowe informacje i zapisy:

Jacek Podgórski
Łukasz Ruta


program

17.03.2014 18.03.2014 19.03.2014 20.03.2014 21.03.2014
8:30 - 9.30 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
10:00 - 11.30 Teodor Gotszalk
Politechnika Wrocławska
Miernictwo mikro- i nanostruktr prowadzone metodami mikroskopii bliskich oddziaływań
Janusz Woźny
Politechnika Łódzka
Programy wymiany SOCRATES/ERASMUS
Dorota Bociąga
Politechnika Łódzka
Metodologia Design Thinking
Grzegorz Kierner
Biuro Karier PŁ
Jak rozpocząć własną karierę zawodową?
Ewa Raj
Politechnika Łódzka
Narzędzia symulacyjne w technologii mikroelektroniki
11:30 - 13.00 Magdalena Skoneczna
Politechnika Łódzka
Elektronika elastyczna
Jacek Gołębiowski
Politechnika Łódzka
Sensory w technologii i mikroelektroniki
Bartłomiej Guzowski
Politechnika Łódzka
Sieci FTTH – budowa i rozwój
Mykaylo Lobur
Politechnika Lwowska
Dom inteligentny
Andrzej Kociubiński
Politechnika Lubelska
Energy Harvesting – zasilanie mikrosystemów energią szczątkową
13:00 - 14.00 Tomasz Widerski
Politechnika Łódzka
Elektronika samochodowa
Dariusz Szmigiel
ITE
ITE Piaseczno - laboratoria, projekty ...
Studenci z Lwowa
Politechnika Lwowska i możliwości studiowania we Lwowie
Katarzyna Znajdek
Politechnika Łódzka
Alternatywne źródła energii
14:00 - 18.00 obiad obiad obiad obiad obiad
18:00 - 20.00 Arkadiusz Głowacki
TU Berlin
Półprzewodnikowe przyrządy mocy
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne
Łukasz Ruta
Roman Gozdur
Politechnika Łódzka
Warsztaty elektroniczne

ważne informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczącego naszego wyjazdu:
1. Ośrodek jest zarezerwowany dla naszej grupy od 16.03.2014 (od 12:00) do 22.03.2014 (do 12:00).
2. Informacje o ośrodku można znaleźć tutaj.
3. Wspólne spotkania, wykłady, prezentacje są planowane na okres od poniedziałku do piątku zgodnie z planem. Plan może ulegać zmianom.
4. Pozostały czas jest przeznaczony na „gry i zabawy na śniegu”.
5. Obiady, kolacje lub obiadokolacje we własnym zakresie.
6. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
7. Na terenie ośrodka poruszamy się w miękkim obuwiu (łapcie, klapki). Obuwie, w którym chodzimy po dworze, pozostawiamy na dole ośrodka.
8. Podczas wyjazdu apelujemy o rozsądek, przemyślane decyzje, odpowiedzialność za czyny swoje oraz kolegi/koleżanki, który/która akurat w danym momencie może sobie mniej zdawać sprawę z tego co robi… Apelujemy o powściągliwość w działaniach, szczególnie tych niosących ryzyko złego ich zakończenia. Jeśli ktoś jest początkujący w sportach zimowych to niech nie wybiera się na trudne trasy. Dookoła są dorośli ludzie i na pewno nikt z niego nie będzie się śmiał… itp. itd. PO PROSTU PROSIMY O POPRAWNE ZACHOWANIE!
9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia danego urządzenia/sprzętu/przedmiotu (np. uszkodzone łóżko w wyniku skakania po nim, wybita szyba lub wyrwane drzwi od pokoju) będzie musiał zapłacić sprawca szkody. Jeśli sprawca się nie znajdzie, uczestnicy seminarium (TYLKO STUDENCI) przeprowadzą w swych szeregach składkę, której suma pokryje szkodę.
10. Jeśli ktoś posiada i zabiera narty lub deskę, to w ośrodku jest specjalne pomieszczenie do przechowywania tego typu sprzętu. Nie zanosimy go do pokojów.

2013


Letnia Szkoła Mikroelektroniki 2013
Kiedy: 17-23.03.2013
Gdzie: Szklarska Poręba - Ośrodek wypoczynkowy PŁ

informacje ogólne

Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników działające przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami mikro i nanoelektroniki do udziału w "Letniej Szkole Mikroelektroniki w Środku Zimy".


program

18.03.2013 19.03.2013 20.03.2013 21.03.2013 22.03.2013
8:30 - 9.30 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie

ważne informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczącego naszego wyjazdu:
1. Ośrodek jest zarezerwowany dla naszej grupy od 17.03.2013 (od 12:00) do 23.03.2013 (do 12:00).
2. Informacje o ośrodku można znaleźć tutaj.
3. Wspólne spotkania, wykłady, prezentacje są planowane na okres od poniedziałku do piątku zgodnie z planem. Plan może ulegać zmianom.
4. Pozostały czas jest przeznaczony na „gry i zabawy na śniegu”.
5. Obiady, kolacje lub obiadokolacje we własnym zakresie.
6. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
7. Na terenie ośrodka poruszamy się w miękkim obuwiu (łapcie, klapki). Obuwie, w którym chodzimy po dworze, pozostawiamy na dole ośrodka.
8. Podczas wyjazdu apelujemy o rozsądek, przemyślane decyzje, odpowiedzialność za czyny swoje oraz kolegi/koleżanki, który/która akurat w danym momencie może sobie mniej zdawać sprawę z tego co robi… Apelujemy o powściągliwość w działaniach, szczególnie tych niosących ryzyko złego ich zakończenia. Jeśli ktoś jest początkujący w sportach zimowych to niech nie wybiera się na trudne trasy. Dookoła są dorośli ludzie i na pewno nikt z niego nie będzie się śmiał… itp. itd. PO PROSTU PROSIMY O POPRAWNE ZACHOWANIE!
9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia danego urządzenia/sprzętu/przedmiotu (np. uszkodzone łóżko w wyniku skakania po nim, wybita szyba lub wyrwane drzwi od pokoju) będzie musiał zapłacić sprawca szkody. Jeśli sprawca się nie znajdzie, uczestnicy seminarium (TYLKO STUDENCI) przeprowadzą w swych szeregach składkę, której suma pokryje szkodę.
10. Jeśli ktoś posiada i zabiera narty lub deskę, to w ośrodku jest specjalne pomieszczenie do przechowywania tego typu sprzętu. Nie zanosimy go do pokojów.

2012


Letnia Szkoła Mikroelektroniki 2012
Kiedy: 11-16.03.2012
Gdzie: Szklarska Poręba - Ośrodek wypoczynkowy PŁ

informacje ogólne

W dniach 11-16 marca 2012 roku odbyła się kolejna edycja "Letniej Szkoły Mikroelektroniki Zimą", organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników działające przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Jest ona adresowana przede wszystkim do wszystkich studentów kierunku "Elektronika i Telekomunikacja", a jej główne przesłanie to pokazanie w przystępnej i ciekawej formie problemów mikro- i optoelektroniki, nad którymi pracują obecnie jednostki naukowo-badawcze z całego świata oraz najnowszych osiągnięć w tych obszarach, które z uwagi na swoją "świeżość" nie mieszczą się jeszcze w programach studiów. Zgodnie z tradycją ubiegłych lat, Szkoła odbyła się w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Łódzkiej "Cis" w Szklarskiej Porębie, dzięki czemu studenci mogli w niepowtarzalnej atmosferze tego miejsca uczestniczyć w programie dydaktycznym, a także mniej formalnych spotkaniach z zaproszonymi wykładowcami.
W Szkole uczestniczyło 40 doktorantów i studentów z różnych lat pierwszego stopnia studiów na kierunkach "elektronicznych" Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej oraz 8 zaproszonych wykładowców z uczelni polskich (Politechnika Łódzka, Warszawska i Wrocławska) i zagranicznych (TU Berlin i INSA Lyon), a także przedstawiciele firm związanych z branżą elektroniczną (Cortland, AgreeYa Mobility). Korzyści płynące z udziału reprezentantów firm współpracujących z Katedrą oraz naukowców z zaprzyjaźnionych z nią zagranicznych zespołów badawczych to nie tylko pojawienie się języka angielskiego, jako drugiego języka Szkoły, ale i także wprowadzenie ważnego w rozwoju młodego pokolenia elementu europejskości, poprzez zaprezentowanie swoich firm oraz uczelni tak z punktu widzenia ich działalności biznesowej, naukowej jak i interesującej oferty dydaktycznej. Oprócz uczestnictwa w typowych wykładach akademickich, studenci mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących sposobów kształtowania swojej przyszłej kariery zawodowej, które poprowadził kierownik Biura Karier Politechniki Łódzkiej.
Każdego dnia, podstawowym elementem zajęć były wykłady dedykowane wybranym zagadnieniom. Studenci mieli okazję zapoznać się z nowymi obszarami zastosowań mikroelektroniki takimi jak elektronika wysokotemperaturowa, układy MEMS oraz NEMS (Micro oraz Nano Electro-Mechanical Systems), przyrządy półprzewodnikowe mocy, ich projektowanie oraz charakteryzacja. Praktycznym przesłaniem wyróżniły się zajęcia dotyczące najnowszych trendów w technologii integracji i montażu przyrządów i systemów elektronicznych oraz nowych rozwiązań w obszarze technologii fotowoltaicznych, stanowiących kolejny krok na drodze do stworzenia tanich odnawialnych źródeł energii. Wykłady te wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród studentów uświadamiając im, że mikro i nanoelektronika to w dalszym ciągu dziedzina perspektywiczna, stawiająca im nowe i ciekawe wyzwania. Dyskusje na poruszane w trakcie wykładów tematy trwały jeszcze długo po ich zakończeniu przenosząc się na nieformalne wieczorne spotkania.
Bardzo przydatnym okazał się również wykład przedstawiciela Biura Karier PŁ, który wprowadził studentów w tajniki otwierającej się przed nimi kariery zawodowej. Przedstawiony został aktualny rynek pracy, jego zapotrzebowania oraz wymagania, a także problemy czekające na przyszłych absolwentów Politechniki. Oprócz wielu przydatnych wskazówek dotyczących pisania CV i listów motywacyjnych studenci zapoznali się ze sposobami przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, a także dowiedzieli się, w jaki sposób odbierani są przez potencjalnych pracodawców. W trakcie praktycznych warsztatów studenci mieli możliwość poznania swoich słabych oraz silnych stron, a także uświadomić sobie jakie błędy, popełniane przez nich najczęściej, mogą prowadzić do niekorzystnego odbioru przez potencjalnego pracodawcę.
Kolejne warsztaty, połączone z multimedialnym pokazem, przygotowane zostały przez autoryzowanego dystrybutora Apple Inc. Zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania nowoczesnych urządzeń mobilnych iPad dla potrzeb nauki. Dzięki uprzejmości firmy Cortland studenci mieli możliwość samodzielnego testowania rozwiązań oraz zapoznania się z przydatnymi funkcjami tabletów oraz komputerów mobilnych MacBook. Dopełnieniem prezentacji i warsztatów Apple okazała się prezentacja przedstawiciela firmy AgreeYa Mobility. Firma ta zlokalizowana w łodzkim Technoparku od lat zajmuje się wdrożeniami oprogramowania dla potrzeb komunikacji mobilnej. Studenci zapoznali się z nowoczesnym, tworzonym w Łodzi, oprogramowaniem dla smartfonów i tabletów z systemami iOS oraz Android, które w dzisiejszych czasach stają się coraz bardziej popularne. W trakcie prezentacji studenci mogli zapoznać się również z możliwościami współpracy z firmą w ramach praktyk studenckich, projektów kompetencyjnych czy też prac inżynierskich.
Ostatniego dnia trwania Szkoły zorganizowany został panel dyskusyjny obejmujący swoim zakresem korzyści płynące z międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus. Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ współpracuje z kilkoma ośrodkami nauko-badawczymi z Niemiec, Francji, Włoch, Belgii oraz Austrii. W ramach wyjazdów stypendialnych studenci uczestniczą w ciekawych projektach naukowych, a ponadto mają możliwość udoskonalenia swojej znajomości języka obcego, nauczenia się samodzielności, poznania kultur różnych krajów oraz sprawdzenia swoich możliwości poza granicami naszego kraju.
Pięknym dodatkiem do naukowych wykładów oraz praktycznych warsztatów, pozwalającym na odpoczynek studentów, okazały się ośnieżone szlaki Karkonoszy i Gór Izerskich. Pomiędzy zajęciami, w ramach czasu wolnego, organizowane były wycieczki na narciarskie trasy lub szlaki dla pieszych turystów, które pozwoliły studentom na bliższe, nieformalne zapoznanie się z wykładowcami oraz kontynuację ciekawych dyskusji rozpoczętych w trakcie naukowych wykładów.

program

12.03.2012 13.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 16.03.2012
8:30 - 9.30 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
10:00 - 12.00 Teodor Gotszalk
Politechnika Wrocławska
Właściwości, pomiary i zastosowania układów typu MEMS i NEMS
Przemysław Mikus, Jan Ekiel
Agreeya Mobility, Orange
Systemy mobilne w biznesie
Aleksandra Apostoluk
INSA Lyon
INSA Lyon – laboratoria, projekty, możliwości studiowania
Zbigniew Szczepański
Politechnika Warszawska
Bonding – nowoczesne metody łączenia w mikroelektronice
Janusz Woźny
Politechnika Łódzka
Programy wymiany SOCRATES ERASMUS
12:00 - 14.00 Zbigniew Lisik
Politechnika Łódzka
Symulacje termiczne w mikroelektronice
Jacek Nowak
Cortland
Mobilne technologie Apple
Arkadiusz Głowacki
TU Berlin
Półprzewodnikowe przyrządy mocy
 
14:00 - 16.00 obiad obiad obiad obiad obiad
17:00 - 20.00 Grzegorz Kierner
Biuro Karier PŁ
Jak rozpocząć własną karierę zawodową?
Grzegorz Kierner
Biuro Karier PŁ
Jak rozpocząć własną karierę zawodową? - warsztaty
Katarzyna Znajdek
Politechnika Łódzka
Alternatywne źródła energii
Arkadiusz Głowacki
TU Berlin
Półprzewodnikowe przyrządy mocy
Jacek Nowak
Cortland
Mobilne technologie Apple

ważne informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczącego naszego wyjazdu:
1. Ośrodek jest zarezerwowany dla naszej grupy od niedzieli 11 marca (od 12:00) do soboty 17 marca (do 12:00).
2. Informacje o ośrodku można znaleźć tutaj.
3. Wspólne spotkania, wykłady, prezentacje są planowane na okres od poniedziałku do piątku zgodnie z planem. Plan może ulegać zmianom.
4. Pozostały czas jest przeznaczony na „gry i zabawy na śniegu”.
5. Obiady, kolacje lub obiadokolacje we własnym zakresie.
6. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
7. Na terenie ośrodka poruszamy się w miękkim obuwiu (łapcie, klapki). Obuwie, w którym chodzimy po dworze, pozostawiamy na dole ośrodka.
8. Podczas wyjazdu apelujemy o rozsądek, przemyślane decyzje, odpowiedzialność za czyny swoje oraz kolegi/koleżanki, który/która akurat w danym momencie może sobie mniej zdawać sprawę z tego co robi… Apelujemy o powściągliwość w działaniach, szczególnie tych niosących ryzyko złego ich zakończenia. Jeśli ktoś jest początkujący w sportach zimowych to niech nie wybiera się na trudne trasy. Dookoła są dorośli ludzie i na pewno nikt z niego nie będzie się śmiał… itp. itd. PO PROSTU PROSIMY O POPRAWNE ZACHOWANIE!
9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia danego urządzenia/sprzętu/przedmiotu (np. uszkodzone łóżko w wyniku skakania po nim, wybita szyba lub wyrwane drzwi od pokoju) będzie musiał zapłacić sprawca szkody. Jeśli sprawca się nie znajdzie, uczestnicy seminarium (TYLKO STUDENCI) przeprowadzą w swych szeregach składkę, której suma pokryje szkodę.
10. Jeśli ktoś posiada i zabiera narty lub deskę, to w ośrodku jest specjalne pomieszczenie do przechowywania tego typu sprzętu. Nie zanosimy go do pokojów.

2011


Letnia Szkoła Mikroelektroniki 2011
Kiedy: 14-18.03.2011
Gdzie: Szklarska Poręba - Ośrodek wypoczynkowy PŁ

informacje ogólne

Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników działające przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych zorganizowało w dniach 14-18 marca 2011 tradycyjną już "Letnią Szkołę Mikroelektroniki w Środku Zimy". Wzorem lat ubiegłych, Szkoła odbyła się w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Łódzkiej "Cis" w Szklarskiej Porębie, dzięki czemu studenci mogli w niepowtarzalnej atmosferze tego miejsca uczestniczyć w programie dydaktycznym Szkoły oraz mniej formalnych spotkaniach z zaproszonymi wykładowcami, pozwalającymi na swobodną wymianę opinii i doświadczeń. W poprzednich latach program Szkoły był ściśle związany z programem prowadzonej przez Katedrę specjalności "Technologie w Elektronice Użytkowej" i uczestniczyli w niej głównie studenci tej specjalności. Zmiana organizacji studiów na system dwustopniowy i skasowanie specjalności na kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja stały się impulsem do zmiany formuły Szkoły, a jej pierwotna koncepcja jako uzupełnienia i uatrakcyjnienia programu Specjalności przeszła do przeszłości. Obecnie jest ona adresowana do wszystkich studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a jej głównym przesłaniem jest pokazanie im w przystępnej i ciekawej formie problemów mikro- i optoelektroniki, nad którymi obecnie się w świcie pracuje, oraz najnowszych osiągnięć w tych obszarach, które z uwagi na swoją "świeżość" nie mieszczą się jeszcze w programach studiów.
W Szkole uczestniczyło 40 doktorantów i studentów z różnych lat pierwszego stopnia studiów oraz 8 zaproszonych wykładowców z uczelni polskich (Politechnika Łódzka, Warszawska i Wrocławska) oraz zagranicznych (TU Braunschweig, INSA Lyon i UJM Saint Étienne). Udział naukowców z zaprzyjaźnionych z Katedrą zagranicznych zespołów badawczych stanowił nową jakość w dotychczasowej historii Szkoły wynikającą nie tylko z pojawienia się języka angielskiego jako jej drugiego języka. Wprowadzili oni ważny w rozwoju młodego pokolenia element europejskości, prezentując swoje uczelnie tak z punktu widzenia ich działalności naukowej jak i oferty dydaktycznej.
Każdego dnia, podstawowym elementem zajęć były bloki wykładowe dedykowane wybranym zagadnieniom. Studenci mieli okazję zapoznać się z nowymi obszarami zastosowań mikroelektroniki takimi jak elektronika wysokotemperaturowa oraz zintegrowane systemy "Lab on Chip" stanowiące nową jakość w procesie integracji bio- i mikrotechnologii, z nowymi możliwościami, jakie stanowią w technologiach mikro- i optoelektroniki nanostruktury, jak również z nowymi rozwiązaniami w obszarze technologii fotowoltaicznych, stanowiącymi kolejny krok na drodze do stworzenia tanich odnawialnych źródeł energii. Wykłady te wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród studentów uświadamiając im, że mikro i nanoelektronika to dziedzina ze wszech miar interdyscyplinarna, łącząca w sobie także chemię, fizykę czy mechanikę. Dyskusje na poruszane w wykładach tematy trwały jeszcze długo po ich zakończeniu przenosząc się na nieformalne wieczorne spotkania.
Program Szkoły zawierał także prezentacje praktyczne. Należały do nich panel dyskusyjny dotyczący możliwości, jakie daje studentom program wymiany międzynarodowej Erasmus oraz blok wykładów dotyczący możliwości rozwoju kariery zawodowej i odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Wykłady te zostały przygotowane i poprowadzone przez mgr Grzegorza Kiernera z Biura Karier PŁ i były ukierunkowane na przygotowanie studentów do trudów poszukiwania odpowiedniego miejsca działalności zawodowej tak w trakcie jak i po ukończeniu studiów. Oprócz wielu przydatnych wskazówek dotyczących pisania CV i listów motywacyjnych studenci poznali sposoby przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych a także dowiedzieli się, w jaki sposób odbierani są przez potencjalnych pracodawców. Dzięki przygotowanym warsztatom uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, jakie mogą być ich silne strony oraz jakie błędy najczęściej popełniają w trakcie rozmów. Dużą atrakcja dla studentów był zorganizowana przez firmę Cortland, autoryzowanego dystrybutora Apple, prezentacja możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań urządzeń mobilnych typu tablety iPad dla potrzeb nauki. Wszyscy uczestnicy tego spotkania mieli możliwość ich samodzielnego testowania, a nieuniknione rozstanie się z tymi przydatnymi gadgetami, zostało przez wszystkich przyjęte z wielkim smutkiem.
Tłem dla zajęć ujętych programem Szkoły były piękne, jeszcze ośnieżone szczyty Karkonoszy i Gór Izerskich przyciągające studentów w czasie wolnym, pomiędzy zajęciami. Dla bardzie ambitnych były to wypady z nartami na trasy wokół Szrenicy, a dla wszystkich piesze wycieczki, w tym obowiązkowa dla mieszkańców pensjonatu "Cis" wycieczka do wodospadu Kamieńczyk.

program

14.02.2011 15.02.2011 16.02.2011 17.02.2011 18.02.2011
8:30 - 9.00 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
9:00 - 10.30 Zbigniew Lisik
Politechnika Łódzka
Powitanie
Zastosowanie węglika krzemu we współczesnej elektronice
Jacek Nowak
CORTLAND
Mobilne technologie Apple - wstęp
Aleksandra Apostoluk
INSA Lyon
Możliwości studiowania w INSA
Stanislas Krawczyk
Uniwersytet St. Etiene
Układy Lab on Chip
Jacek Gołębiowski
Politechnika Łódzka
Czujniki w urządzeniach mobilnych
10:30 - 12.00 Teodor Gotszalk
Politechnika Wrocławska
Nanostruktury
Zbigniew Szczepański
Politechnika Warszawska
Nowoczesne układy hybrydowe
Jan Szmidt
Politechnika Warszawska
Technologie mikroelektroniki
12:00 - 13.00 obiad obiad obiad obiad obiad
17:00 - 19.30 Andreas Bakin
TU Braunshweig
Nanotechnology and Fabrication of Thin Layers and Nanostructures for Microelectronics, Optoelectronics and Photovoltaics
Grzegorz Kierner
Biuro Karier PŁ
Wykład dotyczący rozwoju kariery zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy
Grzegorz Kierner
Biuro Karier PŁ
Rozwoju kariery zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy - warsztaty
Jacek Nowak
CORTLAND
Mobilne technologie Apple - warsztaty
 

ważne informacje

2010


Letnia Szkoła Mikroelektroniki 2010
Kiedy: 9-13.03.2010
Gdzie: Szklarska Poręba - Ośrodek wypoczynkowy PŁ

W dniach 9-13 marca 2010, w ośrodku wypoczynkowym "Cis" zorganizowane zostało Studenckie Seminarium Naukowe. Odbyło się ono w ramach działalności Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników działającego przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej.
Wyjazd obfitował w szereg wykładów o różnorodnej tematyce, prowadzonych zarówno przez pracowników naukowych Politechniki, studentów, jak również zaproszonych gości. Problematyka spotkań oscylowała wokół szeroko pojętej elektroniki powszechnego użytku, ale poruszała też bieżące sprawy studentów i ochrony środowiska.
Zaproszeni goście przedstawili między innymi metody efektywnej autoprezentacji oraz obecne warunki panujące na rynku pracy. Przedstawiciel Biura Karier pan Grzegorz Kierner udzielił słuchaczom wielu przydatnych wskazówek dotyczących pisania CV i listów motywacyjnych oraz uświadomił im jak mogą być odbierani przz potencjalnych pracodawców. Dzięki przygotowanym warsztatom studenci mogli dowiedzieć się jakie mogą być ich silne strony oraz jakie błędy najczęściej popełniają w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami.
Kolejny dzień był zarezerwowany dla prezentacji pana Daniela Trzcińskiego, przedstawiciela firmy PB Technik Sp. z o.o. zajmującej się dystrybycją sprzętu do montażu obwodów PGB. Przybliżył on studentom zaawansowaną metodę AOI (Automatic Optical Inspection), która umożliwia automatyczne sprawdzanie poprawności wykonanych ścieżek obwodów na płytkach PCB.
W ramach wykładów pracowników Politechniki, odbyły się spotkania z profesorem Zbigniewem Lisikiem, na których słuchacze mogli przedyskutować sposoby wykorzystania różnych metod numerycznych w obliczaniu rozpływu ciepła w przyrządach półprzewodnikowych. Ostatnią serię wykładów poprowadził doktor Maciej Sibiński. Jego prezentacje poszerzyły wiedzę studentów na temat odnawialnych źródeł energii oraz tendencji ich rozwoju i wykorzystania.
Czas wolny był dzielony pomiędzy szlifowanie umiejętności na stoku oraz na integrację międzypokoleniową.

copyright (c) 2009