Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

PRACOWNICY KATEDRY

naukowo-dydaktyczni

Imię i nazwiskoEmailTelefon
prof. dr hab. Zbigniew Lisik+4842 6312630
dr hab. inż. Ewa Raj+4842 6312864
dr hab. inż. Maciej Sibiński+4842 6312864
dr inż. Roman Gozdur+4842 6312510
dr inż. Bartłomiej Guzowski+4842 6312681
dr inż. Andrzej Kubiak+4842 6312681
dr inż. Andrzej Majocha+4842 6312510
dr inż. Jacek Podgórski+4842 6312647
dr inż. Łukasz Ruta+4842 6312683
dr inż. Grzegorz Tosik+4842 6312681
dr inż. Tomasz Widerski+4842 6312681
dr inż. Janusz Woźny+4842 6312647
dr inż. Katarzyna Znajdek+4842 6312647

techniczno-administracyjni

Imię i nazwiskoEmailTelefon
mgr inż. Mateusz Łakomski+4842 6312681
mgr inż. Przemysław Niedzielski+4842 6312681
mgr inż. Zbigniew Szczepaniak+4842 6312624
mgr Agnieszka Strzelczyk-Komorowska+4842 6312624
mgr Emilia Urbaniak+4842 6312682
Stefan Cieślak+4842 6312510
Marek Jasitczak
Adam Miklaszewski+4842 6312683

copyright (c) 2009