Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Pomiarowe systemy rozproszone

Opis projektu:

  • Rodzaje systemów transmisji
  • Analiza systemów przeznaczonych do zbierania danych z czujników
  • Opracowanie bezprzewodowego systemu transmisji danych z czujników w sieciach WLAN
Liczba wykonawcow projektu: 3
Opiekun projektu:
   dr hab. inż. Jacek Gołębiowski
Wykonawcy projektu:

powrót

copyright (c) 2009