Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Fotowoltaiczny system nadążny

Opis projektu:

Głównym zadaniem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie fotowoltaicznego systemu nadążnego małej mocy. System składać się powinien z samodzielnie wykonanego modułu fotowoltaicznego, układu pomiaru uzyskiwanej mocy chwilowej oraz układu regulacji kąta oświetlenia instalacji.
W tak przygotowanym systemie przeprowadzić należy szereg pomiarów w warunkach rzeczywistych jak również w laboratoryjnym stanowisku symulacyjnym celem określenia optymalnego kata oświetlenia dla różnych pór roku, oraz możliwości uzysku energii dzięki wykorzystaniu systemu śledzenia toru ruchu słońca.
Systemy nadążne stosowane są w fotowoltaice w celu podniesienia sprawności konwersji fotowoltaicznej poprzez zwiększenie wykorzystania energii promieniowania bezpośredniego za pomocą śledzenia toru ruchu tarczy słonecznej. Realizacja funkcji systemu nadążnego zapewniona jest poprzez wykorzystanie układów pomiaru kierunku padania promieni słonecznych, układów zegarowych bądź kombinacji obu tych systemów.

Zakres pracy:
Cały projekt został podzielony na cztery komplementarne zadania
  • Samodzielna konstrukcja modułu fotowoltaicznego malej mocy
  • Zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiaru kierunku oświetlenia.
  • Zaprojektowanie i wykonanie mikroprocesorowego systemu kontroli pracy silnika krokowego.
  • Synchronizacja i współpraca z systemem pomiaru kierunku oświetlenia, montaż silnika oraz elementów ruchomych systemu.
Liczba wykonawcow projektu: 8
Opiekun projektu:
   dr hab. inż. Maciej Sibiński
Wykonawcy projektu:
Artur Boruński
Piotr Karos
Bartłomiej Klucznik
Mateusz Kubiak
Tomasz Kulig
Michał Rek
Szymon Szkudlarek
Mariusz Żydek

powrót

copyright (c) 2009