Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Termirstory na podłożach elastycznych

Opis projektu:

Celem projektu jest wytworzenie termistorów na podłożach elastycznych. Termistory to oporniki, których rezystancja zależna jest od temperatury. W zależności od użytego materiału możliwe jest uzyskanie termistorów PTC (Positive Temperature Coefficient) lub NTC (Negative Temperature Coefficient), czyli takich, których rezystancja rośnie lub maleje wraz ze wzrostem temperatury. Podłożem dla otrzymanych termistorów ma być elastyczna folia lub włókno, odporne na temperatury rzędu 300°C, wymagane do wypalenia pasty termistorowej.

Zakres pracy:
  • Znalezienie dostępnych na rynku i zamówienie próbek odpowiednich elastycznych podłoży (folii, włókien), właściwych do wytworzenia termistorów. Podłoża takie powinny charakteryzować się przede wszystkim wysoką wytrzymałością temperaturową i elastycznością.; W celu sprawdzenia wytrzymałości materiału konieczne będzie przeprowadzenie testów temperaturowych w piecu PEO601, znajdującym się w Laboratorium Projektowania i Technologii Układów Hybrydowych.
  • Znalezienie dostępnych na rynku odpowiednich polimerowych past: przewodzącej, która miałaby być wykorzystana do wytworzenia kontaktów termistora i termo-rezystywnej ? do warstwy aktywnej czujnika. Pasty te powinny charakteryzować się dużą elastycznością. Zamówienie próbek takich past.
  • Nadrukowanie przy pomocy sitodrukarki pneumatycznej, znajdującej się w Laboratorium Projektowania i Technologii Układów Hybrydowych, kontaktów i warstwy aktywnej. Następnie wygrzanie poszczególnych warstw w piecu PEO601.
  • Pomiar właściwości termicznych i elastycznych wytworzonych termistorów. Wyznaczenie charakterystyk termistora, jego TC (Temperature Coefficient).
  • Wnioski z wykonanego projektu i przygotowanie raportu kończącego projekt.
Liczba wykonawcow projektu: 3
Opiekun projektu:
   
Wykonawcy projektu:

powrót

copyright (c) 2009