Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Wykonanie światłowodów planarnych metodą zol-żel

Opis projektu:

Światłowody planarne są płaskimi falowodami znajdującymi ostatnio coraz większe zastosowanie w zintegrowanych optoelektronicznych układach. Zazwyczaj są to paski z SiO2 umieszczone na podłożach krzemowych, będących zarazem podłożem dla całego zintegrowanego układu półprzewodnikowego. Światłowody planarne w układach zintegrowanych posiadają bardzo niewielkie długości, przez co niektóre parametry, takie jak na przykład tłumienność, tak istotna w przesyłaniu informacji na wielkie odległości, nie grają roli.
Ostatnimi czasy nowatorską metodą otrzymywania światłowodów planarnych jest metoda zol-żel, czyli niskotemperaturowa metoda otrzymywania szkła.

Zakres pracy:
  • Opanowanie technologii zol-żel wraz z zakupem odpowiednich odczynników.
  • Wytworzenie cienkich warstw optycznych metodą zol-żel.
  • Wykonanie światłowodów planarnych z otrzymanych wcześniej warstw o trzech różnych geometriach poprzez odpowiednie wytrawienie powierzchni brzegowych.
  • Pomiar właściwości mechanicznych oraz optycznych otrzymanych falowodów.
Liczba wykonawcow projektu: 3
Opiekun projektu:
   
Wykonawcy projektu:
Tomasz Łukawski
Krzysztof Rdzany
Dariusz Rutkowski

powrót

copyright (c) 2009