Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Nowa struktura tranzystora unipolarnego mocy SVMOS
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
rodzaj:własny
realizacja:2005 - 2008
opis:Podstawowym celem projektu było opracowanie koncepcji i wykonanie struktur testowych nowego przyrządu unipolarnego SMIS oraz przeprowadzenie badań zmierzających do wprowadzenia tego rozwiązania do nowego przyrządu półprzewodnikowego mocy SVMOS. Rozwiązanie to, zaproponowane i opatentowane przez realizatorów projektu, jest rozwiązaniem pionierskim w skali światowej. Jego istotą jest zastąpienie wysepki źródła i utworzonego przez nią złącza źródło-kanał równoważnym mu złączem Schottky'ego, stąd nazwa Schottky Vertical MOS.

powrót

copyright (c) 2009