Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika krzemu
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Projekt prowadzony wspólnie z Instytutem Elektrotechniki i Akademią Morską. Kierownikiem całego projektu jest dr hab. Krzysztof Zymmer.
rodzaj:rozwojowy
realizacja:2008 - 2010
opis:Głównym celem projektu jest wykonanie odpowiednich badań stosowanych i prac rozwojowych, które dostarczą wiedzy i narzędzi niezbędnych dla wprowadzenia przyrządów z węglika krzemu (SiC) do układów energoelektroniki. Badania przewidziane w projekcie będą skoncentrowane na układach z diodami Schottky'ego oraz tranzystorami MESFET, jedynymi przyrządami z SiC oferowanymi obecnie na rynku, które mogą znaleźć i już znajdują zastosowania w energoelektronice. Efektem podjętych w projekcie prac badawczych będzie identyfikacja oraz rozwiązanie problemów teoretyczno-konstrukcyjnych związanych z wprowadzeniem tych przyrządów do układów energoelektronicznych, a w szczególności stworzenie odpowiednich dla tego narzędzi CAD. Efektem prac rozwojowych będzie zbudowanie i przebadanie modeli dwóch najbardziej reprezentatywnych układów: zasilacza AC/DC wykorzystującego nowe możliwości oferowane przez diody Schottky'ego z SiC oraz przetwornicy DC/DC wykorzystującej nowe możliwości oferowane przez tranzystory MESFET z SiC. Oba układy zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z wynikami prac badawczych i oczekuje się, że będą one charakteryzowały się znacznie lepszymi parametrami eksploatacyjnymi w porównaniu z analogicznymi układami zrealizowanymi z wykorzystaniem jedynie krzemowych przyrządów półprzewodnikowych mocy.

powrót

copyright (c) 2009