Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Przetwornik do pomiaru pola magnetycznego z światłowodową transmisją sygnałów
kierownik:dr hab. inż. Jacek Gołębiowski
rodzaj:własny
realizacja:2011 - 2013
opis:W projekcie zaproponowano zastosowanie mikromechanicznych ruchomych struktur krzemowych MEMS do pomiarów indukcji pola magnetycznego. Konstrukcja czujnika składa się z ruchomej struktury krzemowej oraz alternatywnie płaskiej cewki lub warstwy magnetycznej umieszczonych na powierzchni ruchomej struktury. W zależności od wektora indukcji magnetycznej następuje odkształcenie ruchomych mikromechanicznych elementów czujnika. Do pomiaru odkształcenia mikromechanicznych elementów zastosowane zostanie przetwarzanie optoelektroniczne. W projekcie zaproponowano refleksyjną wielowiązkową metodę (OFBDS) modulacji strumienia świetlnego.

powrót

copyright (c) 2009