Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Wyznaczanie strat mocy w magnetowodach nową metodą pomiaru in situ
kierownik:dr inż. Roman Gozdur
rodzaj:własny
realizacja:2011 - 2013
opis:"Wyznaczanie strat mocy w magnetowodach nową metodą pomiaru in situ"

Tematyka projektu dotyczy zagadnień pomiarów magnetycznych oraz szeroko pojętych technologii materiałów magnetycznie miękkich. Zakres prac badawczych dotyczy problemu eksperymentalnego określania stratności materiału bezpośrednio w magnetowodach i komponentach jako gotowych podzespołach urządzeń. Celem projektu jest opracowanie algorytmu pomiarowego i wykonanie systemu pomiarowego zgodnego z proponowaną przez autorów nową metodą mostkową pomiaru mocy strat w rdzeniach magnetycznych.

powrót

copyright (c) 2009