Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

2017-07-01

Studia polsko-włoskie
Właśnie finalizujemy umowę dotyczącą międzynarodowych studiów II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W związku z tym w roku akademickim 2017/18 rusza pierwszy nabór na specjalność Applied Electronics.
więcej >>>

Dodał: Jacek Podgórski

PRACE DYPLOMOWE

Aktualne

 Tematy Opiekun Poziom Kierunek Dyplomant
Modele 3D mikrostruktur chłodzące dla elektroniki samochodowejdr hab. inż.
Ewa Raj
dr inż.
Tomasz Widerski
mgrEiT
Analiza elektrotermiczna obudów elementów mocy zintegrowanych z mikrokanałowym systemem chłodzącymdr hab. inż.
Ewa Raj
mgrEiT
Analiza wydajności cieplnej krzemowych mikrostruktur chłodzących dr hab. inż.
Ewa Raj
mgrEiT
Optymalizacja procesu wywarzania tlenku bramkowego w tranzystorach polowych dr inż.
Andrzej Kubiak
mgrEiT
Symulacje numeryczne zjawisk fizycznych w diodach Shottky'ego z węglika krzemu dr inż.
Jacek Podgórski
mgrEiT
Trójwymiarowa symulacja zjawisk elektrycznych w przyrządach półprzewodnikowych dr inż.
Jacek Podgórski
mgrEiT
Opracowanie układu pomiarowego pulsoksymetru dr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
mgrEiT
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z transmisją bezprzewodowądr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
mgrEiT
Monitorowanie funkcji życiowych pacjenta za pomocą łącza radiowegodr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
mgrEiT
Interfejs ZigBee w sieciach sensorowych dla potrzeb służb ratowniczychdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
mgrEiT
Monitorowanie systemów pomiarowych z zastosowaniem technologii GPRSdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
mgrEiT
Bezprzewodowe systemy pomiarowo-sterujące w środowisku LabVIEWdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
mgrEiT
Opracowanie programowalnego generatora AWG z zastosowaniem przetworników CAdr inż.
Roman Gozdur
mgrEiT
Projekt systemu diagnostycznego do badania elementów półprzewodnikowych SiCdr inż.
Roman Gozdur
mgrEiT
Przenośna karta przetworników A/C z interfejsem USB i sterownikiem APIdr inż.
Roman Gozdur
mgrEiT
Opracowanie wzmacniacza laboratoryjnego dużej mocydr inż.
Andrzej Majocha
mgrEiT
Opracowanie systemu zarządzania urządzeniami pomiarowymi wyposażonymi w moduły komunikacji RFdr inż.
Andrzej Majocha
mgrEiT
Modelowanie siatek optycznych (optical gratings) dla zastosowań fotonicznych, przy użyciu technologii skupionej wiązki jonowej (focused-ion-beam)prof. dr hab.
Zbigniew Lisik
mgrEiT
Trójwymiarowa architektura pamięci SEMprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
mgrEiT
Symulacje pasywnych elementów optycznychdr inż.
Grzegorz Tosik
mgrEiT
Pomiary własności termicznych ogniw i modułów słonecznychdr hab. inż.
Maciej Sibiński
mgrEiT
Czujniki na podłożach elastycznychdr hab. inż.
Maciej Sibiński

mgrEiT
Technologia tranzystora BJTprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
dr inż.
Łukasz Ruta
mgrEiT
Sieć sensoryczna z magistralą CAN do zastosowań medycznychdr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Tester diagnostyczny do badania warstw fizycznej interfejsu CANdr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
System mikroprocesorowy do prototypownia i uruchamiania sensorów z interfejsem CANdr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Inteligentny czujnik temperatury ze statystyczną analizą danych z interfejsem CANdr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Analizator programowy do monitorowania ruchu na magistrali CAN dr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Opracowanie programu do analizy danych pomiarowych z czujników wielkości elektrycznych z uwzględnieniem zmian w czasie w środowisku LabVIEWdr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Metody pomiaru i kontroli parametrów klimatycznychdr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Opracowanie oprogramowania do wizualizacji procesu przemysłowego dr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Nowoczesne sensory i metody transmisji informacji do zastosowań w instalacjach inteligentnych budynków dr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Opracowanie w środowisku LabVIEW oprogramowania do identyfikacji numerów tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych dr inż.
Marian Jerzy Korczyński
mgr inż.EiT
Opracowanie technologii wytwarzania krzemowego tranzystora unipolarnego na potrzeby prowadzenia dydaktycznych zajęć labratoryjnychdr inż.
Andrzej Kubiak
inż.EiT
Zastosowanie pakietu symulacyjnego SENTAURUS dla potrzeb symulacji przyrządów optoelektronicznychdr inż.
Jacek Podgórski
inż.EiT
Zastosowanie interfejsu Bluetooth w sieciach sensorowychdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
inż.EiT
Bezprzewodowy interfejs USB w sieciach sensorowychdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
inż.EiT
Czujniki światłowodowe w sieciach sensorowych dr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
inż.EiT
Sieć sensoryczna z magistralą CANdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
inż.EiT
Pomiar momentu obrotowego w mikromaszynach dr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
inż.EiT
Systemy telewizji przemysłowej i transmisji sygnałów w monitorowaniu obiektówdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
inż.EiT
Systemy pomiarowe z zasilane m alternatywnymdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
inż.EiT
Opracowanie formatu pliku dla kolektora danych pomiarowych z zastosowaniem systemu bazodanowego SQLitedr inż.
Roman Gozdur
inż.EiT
Opracowanie oprogramowania zarządzającego scalonym przetwornikiem mocy dr inż.
Roman Gozdur
inż.EiT
Opracowanie sieci sensorycznej do pomiaru temperatury z zastosowaniem interfejsu komunikacyjnego 1-wire dr inż.
Roman Gozdur
inż.EiT
Opracowanie adaptacyjnego terownika programowalnego z interfejsem Ethernet dr inż.
Roman Gozdur
inż.EiT
Opracowanie regulatora PID z zastosowaniem mikrokontrolera PSoCdr inż.
Roman Gozdur
inż.EiT
Opracowanie modułu mikroprocesorowego zarządzanego poprzez interfejs Ethernetdr inż.
Roman Gozdur
inż.EiT
Opracowanie przetwornika pomiarowego z radiowym interfejsem komunikacyjnym dr inż.
Andrzej Majocha
inż.EiT
Opracowanie układu sterowania zasilaczem dużej mocy dr inż.
Andrzej Majocha
inż.EiT
Opracowanie autonomicznego systemu sterowania położeniem ogniw fotowoltaicznychdr inż.
Andrzej Majocha
inż.EiT
Opracowanie systemu pomiarowego do automatycznego testowania przetworników ciśnieniadr inż.
Andrzej Majocha
inż.EiT
Opracowanie bezprzewodowej sieci sensorycznej w paśmie 2.4GHzdr inż.
Andrzej Majocha
inż.EiT
Pomiary naprężeń z zastosowaniem światłowodówdr hab. inż.
Jacek Gołębiowski
mgrET
Opracowanie systemu zarządzania urządzeniami pomiarowymi, wyposażonymi w moduły komunikacji RFdr inż.
Roman Gozdur
dr inż.
Andrzej Majocha
inż.ET
Opracowanie i wykonanie przetwornika pomiarowego z radiowym interfejsem komunikacyjnym w paśmie 2.4 GHzdr inż.
Roman Gozdur
dr inż.
Andrzej Majocha
inż.ET
Opracowanie zestawu reprogramowalnych filtrów cyfrowych a analogowych z zastosowaniem mikrokontrolera PSoCdr inż.
Roman Gozdur
dr inż.
Andrzej Majocha
inż.ET

W trakcie realizacji

 Tematy Opiekun Poziom Kierunek Dyplomant

Zrealizowane

2010

 Tematy Opiekun nr pracy Dyplomant
Reconfigurable nanocell matrices and functions
K-27/DMA/26/2009/10Przemysław Piotrów
nr albumu: 125690
Databases for neurosciencedr inż.
Jacek Podgórski
K-27/IFE/28/2009/10Marcin Marek Szewczyk
nr albumu: 1115095
Badanie stanów przejściowych w stabilizatorach napięcia zawierajacych impulsowy dwukierunkowy sterownik mocy PWM
K-27/DMA/31/2009/10Szymon Dura
nr albumu: 114420
Badanie właściwości mozaiki przewodzącej układów PCB dla różnych technologii wykonaniadr hab. inż.
Maciej Sibiński
K-27/DMA/32/2009/10Piotr Piotrowski
nr albumu: 125689
Trawienie krzemu i tlenku krzemu w plazmie fluorowej
K-27/DMA/34/2009/10Piotr Dudkiewicz
nr albumu: 125689
Mikrostruktury chłodzące do zastosowań w motoryzacji dr hab. inż.
Ewa Raj
K-27/DMA/35/2009/10Michał Olwert
nr albumu: 125679
Interfejs graficzny i obsługa dostępu zdalnego do systemu sieci fotowoltaicznej dr hab. inż.
Maciej Sibiński
K-27/DMA/38/2009/10Marcin Nowicki
nr albumu: 131216
Characterization of semiconductor devices under illumination with wavelength variation prof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/S/37/2009/1Emilia Ciupa
nr albumu: 131136
Light distribution measurement setup for BSDF calculation
K-27/DMA/S/37/2009/1Krzysztof Wachowiec
nr albumu: 125802
Implementation of bonding and layer transfer technology for the realisation of hybrid photonic devices
K-27/DMA/S/39/2009/1Jakub Pilarczyk
nr albumu: 131233
Nanostructured Silicon for Thermoelectricsprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/S/40/2009/1Marcin Turczyński
nr albumu: 131271

2009

 Tematy Opiekun nr pracy Dyplomant
Systemy światłowodowej transmisji danych
K-27/DMA/15/2008/09Konrad Szkilnik
nr albumu: 109984
Przetwornica DC/DC 12V/42V do zastosowań motoryzacyjnychdr hab. inż.
Maciej Sibiński
K-27/DMA/16/2008/09Krzysztof Krajewski
nr albumu: 125642
Symulacje numeryczne zjawisk fizycznych w diodach Schottky'ego i złączowych wykonanych z węglika krzemudr inż.
Jacek Podgórski
K-27/DMA/18/2008/09Agnieszka Kalbarczyk
nr albumu: 125625
Mikroprocesorowy pomiar i sterowanie przepływem powietrza w tunelu aerodynamicznym
K-27/DMA/20/2008/09Arkadiusz Krępski
nr albumu: 109924
Zastosowanie środowiska LabView do pomiaru i regulacji temperatury
K-27/DMA/22/2008/09Krzysztof Małkiewicz
nr albumu: 125664
Badanie wpływu przebiegu wybranych procesów technologicznych na parametry eksploatacyjne diody półprzewodnikowejdr hab. inż.
Maciej Sibiński
K-27/DMA/23/2008/09Milena Wrzecioniarz
nr albumu: 130694
Symulacje numeryczne procesu termicznej dyfuzji domieszek w węgliku krzemu.dr inż.
Jacek Podgórski
K-27/DMA/24/2009/10Marta Cieślik
nr albumu: 125582
Analiza i projektowanie przetwornic AC/DC
K-27/DMA/25/2009/10Mariusz Dałek
nr albumu: 125587
Ultraviolet LED light as alternative for wireless optical communication
K-27/DMA/S/6/2008/09Łukasz Maślanka
nr albumu: 114424
Outcoupling of light from OLEDs a structured substrate
K-27/DMA/S/19/2008/0Sylwester Królak
nr albumu: 125644
Characterization of thin-film solar cellsdr hab. inż.
Maciej Sibiński
K-27/DMA/S/17/2008/0Kacper Miazga
nr albumu: 125672
Micro-Nanofabrication process for emerging technologies
K-27/DMA/S/21/2008/0Bartłomiej Matusiak
nr albumu: 125669
Novel thin film solar cells based on II-IV semiconductor prof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/S/27/2009/1Michał Kowalczyk
nr albumu: 125635
Photon Emission (PE) Characterization in AlGaN-GaN High Electron Mobility Transistors (HEMT)prof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/S/29/2009/1Maciej Stasiak
nr albumu: 125706
Investigation of the Molybdenum Depositions Induced by Focused Ion Beam
K-27/DMA/S/30/2009/1Jarosław Pospieszyński
nr albumu: 125695
Silicon for thermoelectric devices prof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/S/30/2009/1Paweł Stankiewicz
nr albumu: 125704

2008

 Tematy Opiekun nr pracy Dyplomant
Badanie efektywności pracy róznych typów ogniw słonecznych w instalacji energetycznej.prof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/3/2007/08Tomasz Marcinkowski
nr albumu: 114447
Lead-free soldering materials in electronic applicationsprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/4/2007/08Marta Michalak
nr albumu: 111308
Weryfikacja przydatności modeli symulacyjnych do opisu charakterystyk rzeczywistych ogniw słonecznychdr hab. inż.
Maciej Sibiński
K-27/DMA/7/2008/2009Katarzyna Znajdek
nr albumu: 114922
Wpływ współczynnika kształtu kanału na wydajność mikrostruktur chłodzących do zastosowań w zintegrowanych systemach elektronicznychdr hab. inż.
Ewa Raj
K-27/DMA/11/2008/09Dariusz Krysiak
nr albumu: 121774
Badanie parametrów kontaktów do różnych struktur półprzewodnikowychprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/12/2008/09Maciej Pakulski
nr albumu: 114499
Badanie przyrządów fotowoltaicznych opartych o związki organiczneprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/13/2008/09Aleksandra Pietrzak
nr albumu: 114501
Wykorzystanie pomiarów Halla do charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych
K-27/DMA/14/2008/09Paweł Przychodzki
nr albumu: 121814
Multiple Bitmap Milling in a Focused Ion Beam Tool to Create 3D Topologiesprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/2/2007/08Bartłomiej Marszałek
nr albumu: 114478
The investigation of the contribution effects by 1.064µm laser stimulation of modern IC componentsprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/1/2007/08Bartłomiej Siech
nr albumu: 114515
LED as an alternative in optical communicationdr inż.
Grzegorz Tosik
K-27/DMA/S/5/2007/08Kamil Frątczak
nr albumu: 114424
Calorimetric Analysis Of Reversible Circuitsprof. dr hab.
Zbigniew Lisik
K-27/DMA/S/8/2008/09Mateusz Stępniak
nr albumu: 121830
Investigation of the adhesion enhancement of polymer adhesive joint by atmospheric pressure plasma jets based on dielectric barrier discharges.
K-27/DMA/S/10/2008/0Wojciech Lisicki
nr albumu: 114466

copyright (c) 2009