Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Andrzej Majocha

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
nr pokoju: E105
telefon: +4842 6312510
email: andrzej.majocha[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

11.00 - 12.00

 
 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20

powrót

Informacje dla studentów

CV

Andrzej Majocha urodził się w 1953 roku w Garwolinie. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Skierniewicach, a następnie do Technikum Elektycznego w Żyrardowie. W 1973r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, które ukończył w 1978r. na specjalności Automatyka i Metrologia uzyskując stopień mgr inż.
W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Podstaw Elektrotechniki w Zespole Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej. Od tego czasu głównymi zainteresowaniami naukowymi są pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi oraz konstrukcja aparatury pomiarowej wysokiej dokładności. W 1987r. obronił pracę doktorską dotyczącą dokładności pomiaru momentu obrotowego i uzyskał stopień dr nt.
Od 1988r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Podstaw Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa (dawny Instytut Podstaw Elektrotechniki) w Zakładzie Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej.
Od 2009r. jest adiunktem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się na pomiarach parametrów niskostratnych materiałów magnetycznych amorficznych oraz nanokrystalicznych oraz konstrukcji aparatury pomiarowej wysokiej dokładności.

Publikacje

  1. Gozdur R., Majocha A.: "Kryterium klasyfikacji quasi-statycznych pętli histerezy magnetycznej." VIII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, Mies., 1/2007, Warszawa, Wydawnictwo Sigma, 2007

  2. Majocha A., Gozdur R.: "Parametry magnetyczne blach Fe-Si nieorientowanych określone w warunkach quasi-statycznego przemagnesowania." VIII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, Mies., 1/2007, Warszawa, Wydawnictwo Sigma, 2007.

  3. Rosiak A., Gozdur R., Majocha A.: "Digital measurement system for detection of water phase transition on the surface coupled with peltier modules", Proceedings of Microtherm 2009.

  4. Gozdur R., Majocha A.: "Analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnalów pochodzacych z czujników indukcyjnych", Sympozjum Pomiarów Magnetycznych 2009, Częstochowa 2009, Przegląd Elektrotechniczny, Mies., 4/2010, Warszawa, Wydawnictwo Sigma, 2010.

  5. Majocha A., Gozdur R.: "Mostkowa metoda pomiaru stratności materiałów magnetycznie miękkich" , Materiały Sympozjum Pomiarów Magnetycznych 2009, Częstochowa 2009, Przegląd Elektrotechniczny, Mies., 4/2010, Warszawa, Wydawnictwo Sigma, 2010.

  6. Rosiak A., Gozdur R., Majocha A.: "Ultradźwiękowy system pomiarowy do detekcji przemian fazowych i postaciowych wody." Kongres Metrologii KM2010, Łódź 2010, Pomiary Automatyka Kontrola, Mies., 10/2010, Warszawa, Wydawnictwo PAK, 2010.

  7. Gozdur R., Majocha A.: "Analiza dokładności wyznaczania parametrów materiałów magnetycznie miękkich przy bardzo niskich częstotliwościach". Kongres Metrologii KM2010, Łódź 2010, Przegląd Elektrotechniczny, Mies., 1/2011, Warszawa, Wydawnictwo Sigma, 2011.

  8. Gozdur R., Gołębiowski J., Majocha A., Raj E.: "System do pomiaru parametrów strumienia ciepła w układzie chłodzenia struktur półprzewodnikowych mocy." Kongres Metrologii KM2010, Łódź 2010, Przegląd Elektrotechniczny, Mies., 1/2011, Warszawa, Wydawnictwo Sigma, 2011.

copyright (c) 2009