Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Bartłomiej Guzowski

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 211/215
nr pokoju: 107
telefon: +4842 6312681
email: bartlomiej.guzowski[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

12.00 - 14.00

 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
105 prace własneE121 laboratorium
105 prace własne117 laboratorium
117 laboratorium415 zebranie katedry105 godziny przyjęć117 laboratorium105 prace własneE121 laboratorium
105 prace własne117 laboratorium415 wykład117 laboratorium105 prace własne
105 prace własne

powrót

Informacje dla studentów

CV

Bartłomiej Guzowski urodził się w 1984 roku w Zgierzu. W roku 2003 rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W roku 2006 rozpoczął specjalizację: Systemy Telekomunikacyjne, którą zakończył obroną pracy magisterskiej w roku 2008. Praca magisterska dotyczyła problemów związanych z logiką w szeroko pojętej sztucznej inteligencji. W tym samym roku rozpoczął on studia doktoranckie w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej. W roku 2009 pan Bartłomiej Guzowski podjął studia podyplomowe z zakresu Mikro- i nanotechnologii na Politechnice Łódzkiej. Studia te ukończył w tym samym roku. W 2009 roku pan Bartłomiej Guzowski był uczestnikiem letniej szkoły dotyczącej zagadnień MOEMS w Szwajcarii. W tym samym roku odbył on również staż w firmie Optometr, działającej w obszarze optoelektroniki. W latach 2011-2012 pan Bartłomiej Guzowski uczestniczył w szeregu szkoleń dotyczących projektowania i budowy sieci światłowodowych typu FTTH. W 2012 roku brał udział w projektowaniu i budowie sieci FTTH otwartej na terenie Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ. Jego praca doktorska dotyczy zintegrowanych połączeń optycznych na podłożach ceramicznych.

Publikacje

  1. Maciej Sibiński, Małgorzata Jakubowska, Katarzyna Znajdek, Marcin Słoma, Bartłomiej Guzowski, "Carbon nanotube transparent conductive layers for solar cells applications" 2010, Optica Applicata ISSN 0078-5466, przyjęte do druku

  2. Bartłomiej Guzowski, Zbigniew Lisik, "Badanie wpływu makrozgięć współczesnych jednomodowych światłowodów włóknistych na ich tłumienność" XII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, Polska 2010 ISBN 83-922242-7-2.

  3. Bartłomiej Guzowski, "The Influence of Macrobending Optical Fibers Dedicated for FTTH Networks on Their Attenuation", Forum Innowacji Młodych Badaczy, Polska 2010, ISSN 2082-4831.

copyright (c) 2009