Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Łukasz Ruta

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 211/215
nr pokoju: 105B
telefon: +4842 6312683
email: lukasz.ruta[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00

 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
B9 105, prace własneC3 306, laboratoriumB9 105, C3 306 prace własneC3 306, laboratorium
C3 306, laboratoriumB9 105, prace własne
A22 E7L, projektB9 102, C3 306, laboratorium
B9 105, prace własne
B9 105, prace własne
B9 102, C3 306, laboratorium

powrót

Informacje dla studentów

CV

Łukasz Ruta urodził się w Pabianicach w 1978 roku. W 1998 roku ukończył technikum elektroniczne a następnie rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracę magisterską w specjalności Technologia w Elektronice Użytkowej związaną z plazmowym trawieniem materiałów półprzewodnikowych obronił w 2003 roku w Ecole Central de Lyon we Francji. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie przy Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
W roku 2007 rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki a od 2008 roku jest pracownikiem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologią wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych a także sprawuje nadzór nad Zaawansowanym Laboratorium Mikroelektroniki (Cleanroom).

Publikacje

copyright (c) 2009