Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Łukasz Ruta

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 211/215
nr pokoju: 105B
telefon: +4842 6312683
email: lukasz.ruta[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00

 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20

powrót

Informacje dla studentów

CV

Łukasz Ruta urodził się w Pabianicach w 1978 roku. W 1998 roku ukończył technikum elektroniczne a następnie rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracę magisterską w specjalności Technologia w Elektronice Użytkowej związaną z plazmowym trawieniem materiałów półprzewodnikowych obronił w 2003 roku w Ecole Central de Lyon we Francji. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie przy Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
W roku 2007 rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki a od 2008 roku jest pracownikiem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologią wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych a także sprawuje nadzór nad Zaawansowanym Laboratorium Mikroelektroniki (Cleanroom).

Publikacje

copyright (c) 2009