Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Jacek Podgórski

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 211/215
nr pokoju: 111
telefon: +4842 6312647
email: jacek.podgorski[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:


 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
111 B9
Prace własne
MS Teams
PP (laboratorium)
MS Teams
PP (laboratorium)
111 B9
Prace własne
Rada kierunkuMS Teams
PP (laboratorium)
111 B9
Prace własne
MS Teams
ASE (projekt)
111 B9
Prace własne
111 B9
Prace własne
MS Teams
CAD (projekt)
111 B9
Prace własne

powrót

Informacje dla studentów

CV

Urodził się w 1969 roku w Łodzi. Pracę magisterską z zakresu trójwymiarowych symulacji rozpływu ciepła w przyrządach półprzewodnikowych obronił w 1994 roku na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. W tym też roku rozpoczął studia doktoranckie na tym wydziale. Po ukończeniu pierwszego semestru nauki rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej gdzie pracował do końca roku 2007.
W tym czasie uczestniczył w pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Przyrządów Półprzewodnikowych Instytutu Elektroniki. Początkowo, kontynuując zagadnienia pracy magisterskiej, zajmował się tworzeniem oprogramowania do trójwymiarowej symulacji rozpływu ciepła w przyrządach półprzewodnikowych a następnie zajął się badaniem zjawisk fizycznych występujących w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych w różnych stanach pracy. Podsumowaniem tego okresu działalności naukowej była praca doktorska pt. "Analiza nowych struktur unipolarnych przyrządów półprzewodnikowych mocy" obroniona we wrześniu 2003 roku.
Obecnie pracuje Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych, gdzie swą działalność naukową koncentruje na pracach z dziedziny projektowania i modelowania przyrządów półprzewodnikowych.

Publikacje

Książki/Books

 • Technologie optoelektroniki, Materiały dydaktyczne dla uczestników studiów podyplomowych, Praca zbiorowa red. Podgórski Jacek. Aleksandrów Łódzki: CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, 2010, 224 s.; B5
 • Mikro- i nanotechnologie, Materiały dydaktyczne dla uczestników studiów podyplomowych, Praca zbiorowa red. Podgórski Jacek. Aleksandrów Łódzki: CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, 2010, 240 s.; B5
 • Technologie optoelektroniki, Materiały dydaktyczne dla uczestników studiów podyplomowych, Praca zbiorowa red. Podgórski Jacek. Łódź: Politechnika Łódzka, K27, 2009, 64 s.; B5
 • Mikro- i nanotechnologie, Materiały dydaktyczne dla uczestników studiów podyplomowych, Praca zbiorowa red. Podgórski Jacek. Łódź: Politechnika Łódzka, K27, 2009, 86 s.; B5

Artykuły/Articles

 • Podgórski J., Lisik Z.: SVMOS - nowy unipolarny przyrząd mocy. Elektronika - konsultacje, technologie, zastosowania, 2006, rocznik , nr 11, s. 53-55
 • Woźny J., Kubiak A., Kalinowski A., Lisik Z., Podgórski J.: Annealing effect on implanted silicon carbide dopants, 10th International Workshop on Expert Evaluation and Control of Compound Semiconductor Materials and Technologies Exmatec 2010. Darmstadt 2010, s. 151-152.
 • Donnarumma G., Woźny J., Podgórski J., Lisik Z.: Numerical Simulation of Wide Band Gap Materials, 5th Wide Bangap Materials-progress in synthesis and applications and 7th diamond &Related Films jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials. Warszawa 2010, s. 99-2010.
 • Lisik Z., Podgórski J., Ruta Ł., Szmidt J.: SVMOS - a new solution for power MOSFET transistor, 9th International Seminar on Power Semiconductors. Prague, Czech Republic, 2008
 • Kalinowski A., Podgórski J., Owczarek M.: Projektowanie masek technologicznych wspomagane oprogramowaniem ISE-TCAD, Komputerowe wspomaganie badań naukowych, KOWBAN'2007. Wrocław 2007, s. 159-164
 • Lisik Z., Podgórski J., Szmidt J.: SMIS - a prospective solution for power MOSFET transistor, 12th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2007, 2007
 • Szczepaniak Z., Lisik Z., Sibiński M., Widerski T., Podgórski J.: Elaboration of New Thermal Protection Systems for Integrated Intelligent Modules, International Conferece Microtechnology and Thermal Problems in Elektronics MicroTherm'2007, Łódź 2007, s. 207-213
 • Lisik Z., Podgórski J.: Influence of Technology Discrepancies on CoolMOS Parameters, XIX Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, 2006.
 • Lisik Z., Podgórski J., Nowak J.: SVMOS - nowy unipolarny przyrząd mocy, V Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Koszalin 2006, s. 413-417
 • Nowak J., Lisik Z., Podgórski J.: Wpływ modeli ruchliwości na poprawność symulacji, V Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Koszalin 2006, s. 341-345
 • Lisik Z., Podgórski J., Szmidt J.: SMIS - a novel structure of unipolar device, 8th International Seminar on Power Semiconductors, 2006, s. 297-299
 • Podgórski J., Lisik Z., Langer M.: The Influence of Technology Incorrectness on Static Parameters of The Coolmos, VIII Krajowa Konferencja Technologii Elekronicznej ELTE 2004. Łódź 2004, s. 225-226
 • Podgórski J., Lisik Z., Rosowski A.: Wpływ niedoskonałości parametrów technologicznych na własności struktury CoolMOS. IV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE. Koszalin 2005, s. 421-425
 • Podgórski J., Lisik Z., Langer M.: Wpływ niedokładności technologii na parametry statyczne struktur CoolMOS. VIII Konferencja Naukowa 'Technologia Elektronowa' ELTE 2004 - wydano w 2005. Aleksandrów Łódzki 2005, s. 369-372
 • Lisik Z., Podgórski J., Raj E.: Numerical Evaluation of the Influence of Technology Incorrectness on Coolmos Features. International Conference TCSET'2004, 02.2004, Lviv, Ukraine s. 565-567
 • Lisik Z., Podgórski J.: Influence of departure from super-junction idea on CoolMOS features, 7th International Seminar on Power Semiconductors ISPS'04. Prague, Czech Republic 2004, s. 271-274
 • Podgórski J., Lisik Z., Langer M.: Numeryczna analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych tranzystora VDMOS na jego parametry elektryczne, III Krajowa Konferencja Elektroniki KKE. Koszalin 2004, s. 413-418
 • Podgórski J., Lisik Z., Numerical investigation of the CoolMOS features, Proceedings EPE, Toulouse, 2003
 • Podgórski J., Lisik Z., Raj E., Numeryczne symulacje tranzystora CoolMOS, Proceedings KKE, Kołobrzeg 2003
 • Podgórski J., Rosowski A., Lisik Z., Szczepaniak Z.: LabView jako nowoczesne narzędzie dla potrzeb laboratorium studenckiego, KOWBAN, Polanica-Zdrój, 23-25 października 2002
 • Podgórski J., Lisik Z., Langer M., Rosowski A.: TCAD jako narzędzie numerycznych symulacji i projektowania przyrządów półprzewodnikowych mocy, KOWBAN, Polanica-Zdrój, 23-26.10.2002
 • Podgórski J., Lisik Z.: 2D simulations and analyses of COOLMOS structures, XVII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, Leuven, Belgia, Proceedings EPNC 2002; 1-3.07.2002
 • Podgórski J., Lisik Z., Langer M., Raj E.: Numeryczna analiza pracy tranzystora CoolMOS, Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg ? Dźwirzyno 10-12.06.2002
 • Podgórski J., Lisik Z.: Numeryczna analiza właściwości tranzystora CoolMOS, V Krajowa Konferencja Naukowa SENE'2001, Łódź, 14-16.11.2001
 • Langer M., Podgórski J.: Application of TCAD Software for Numerical Simulation of Power Semiconductor Devices, CADSM 2001, Lviv, Ukraina, 12-17.02.2001
 • Langer M., Lisik Z., Podgórski J.: Numerical Simulation of CoolMOS Transistor, CADSM 2001, Lviv, Ukraina, 12-17.02.2001
 • Lisik Z., J.Podgórski J., Szmidt J.: SMIS nowa struktura unipolarna, VII Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22.09.2000
 • Lisik Z., Szczepaniak Z., Sibiński M., Podgórski J.: Inteligentny moduł mocy z zabezpieczeniem termicznym tranzystora VDMOS, VII Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22.09.2000
 • Langer M., Lisik Z., Podgórski J.: Numeryczny model tranzystora IGBT, VII Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22.09.2000
 • Podgórski J., Lisik Z.: Numerical Simulation of the CoolMOS Transistor, ISPS'2000, Praga, Czech Republic, 30.08-1.09.2000
 • Podgórski J., Krysiak A.: Numeryczna symulacja struktury IGBT, Konferencja Naukowo - Techniczna Elektronika na Przełomie Wieków, EZP'2000, 16-17.05.2000, Warszawa
 • Lisik Z., Podgórski J., Kopeć M., Bieniecki W.:THERM FOR WINDOWS ? 3-D Software for Heat Transfer Simulation in Semiconductor Devices, TCSET'2000, 02.2000, Lviv, Ukraina
 • Podgórski J., Michalski T., Bieniecki W.:Computer Measurement Post for Semiconductor Properties' Tests, TCSET'2000, 02.2000, Lviv, Ukraina
 • Lisik Z., Podgórski J., Jakubowski A.: Modified scharfeter-gummel formula for simulation semiconductor devices, TCSET'1999, 02.1999, Lviv, Ukraina
 • Lisik Z., Podgórski J., Kopeć M., Bieniecki W.: The Algorithm of 3-D Simulation of Heat Flow in Electronic Devices, The Seminar Thermic`98, Zakopane 21-25.09.1998
 • Langer M., Podgórski J., Lisik Z., Le Hellay M.: The Problem of Boundary Data Exchange in a Hybrid Computation of Thermal Fields in Electronic Equipment, COM.P.EL.`98, 19-22.07.1998, Villa Erba, Italy
 • Lisik Z., Podgórski J.: Semiconductor Device Simulation Using Modified Scharfeter-Gummel formula.? SMC'98, Zakopane 30.04-2.05.1998
 • Langer M., Podgórski J.: ANSYS As a Tool For Simulation Plasma Processes In Microtechnology, SMC'98, Zakopane 30.04-2.05.1998
 • Lisik Z., Podgórski J.: 3D simulator of heat transfer in semiconductor devices, 3-rd THERMINIC Workshop, 21-23.09.1997, Cannes, France
 • Lisik Z., Podgórski J., Kopeć M.: 3D simulation of heat flow through TO-126 case of power transistors, ISPE?96 Praga 11-13.09 1996
 • Podgórski J.: Creation of input data for 3D thermal simulation in power semiconductor devices, XIV Sympozjum EPNC?96 Kierz 29.05-1.06.1996
 • Lisik Z., Podgórski J., Kopeć M.: Trójwymiarowa symulacja komputerowa procesów rozpraszania i przepływu ciepła w przyrządach półprzewodnikowych mocy, TERMIK?96, Szklarska Poręba, 13-15.05.1996
 • Lisik Z., Podgórski J., Kopeć M., Barczewski R.: 3D simulation of heat transfer in power semiconductor devices, EPE?95, Sevilla, 19-21.09.1995
 • Lisik Z., Podgórski J., Kopeć M., Barczewski R.: 3d Rc-net creation for heat transfer simulation in power semiconductor devices, SMC?95, Zakopane 1-4.05.1995

Materiały/Materials

 • Ruta Ł., Podgórski J.: XI Studenckie Seminarium Mikroelektroniki, Konopnica-Teofilów, 23.10-25.10.2009. Łódź: K27 2009, 36 s.; A4
 • Woźny J., Raj E., Podgórski J.: 8th International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MICROTHERM 2009. Politechnika Łódzka, 28.06.-01-07.2009
 • Podgórski J..: X Studenckie Seminarium Mikroelektroniki, Konopnica, listopsd 2008. Łódź: Politechnika Łódzka, K-27 2008, 36 s.; A4
 • Bielska S., Podgórski J., Sibiński M.: 9th International Workshop on Expert Evaluation and Control of Compound Semiconductor Materials and Technologies, Polska, 1.06.-4.06.2008. Łódź: Politechnika Łódzka, K 27 2008, 226 s

Referaty/Papers

Patenty/Patents

 • B1. Polska, nr 198327. Tranzystor polowy z izolowaną bramką. Int. Cl. H01L 29/745; H01L 29/768; H01L 29/73. Politechnika Łódzka, Łódź, PL. Twórcy: Lisik Zbigniew, Szmidt Jan, Podgórski Jacek. Opubl. 2008-06-30.
 • Podgórski J., Lisik Z. Szmidt J., Wniosek patentowy nr P-341163, Tranzystor polowy z izolowaną bramką

copyright (c) 2009