Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

mgr inż. Zbigniew Szczepaniak

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 211/215
nr pokoju: 116
telefon: +4842 6312624
email: zbigniew.szczepaniak[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

21:37
21:37

 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
116 prace własne
116 prace własne116 Kolegium Katedry116 prace własne
116 prace własne
116 prace własne
116 prace własne

powrót

Informacje dla studentów

CV

Urodził się 20 maja 1951r. w Pabianicach. W roku 1974 ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej i począwszy od 01.11.1974r. do dnia dzisiejszego jest związany zawodowo z Politechniką Łódzką. Początkowo pracował w Instytucie Elektroniki, a od 2008r. w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych pełniąc funkcję Zastępcy Kierownika Katedry.
W działalności naukowo-badawczej szczególnie zainteresowany jest problematyką związaną z miernictwem przyrządów półprzewodnikowych, specjalizowanymi układami energoelektroniki oraz technologią montażu elektronicznego. Plonem tych zainteresowań jest ponad 25 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz szereg urządzeń pomiarowych wykonanych dla zakładów przemysłowych. Dwa, skonstruowane przez niego, mierniki były prezentowane w ofercie Politechniki Łódzkiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest również autorem szeregu ćwiczeń w laboratoriach Przyrządów Półprzewodnikowych Mocy, Układów Hybrydowych i Montażu SMT, Podstaw Elektroniki.
W latach 1980-1991 uczestniczył w tworzeniu struktur Uczelnianych NSZZ Solidarność, a w 1989r. jako Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Łodzi w organizowaniu wyborów do Sejmu RP.

Publikacje

 1. Szczepaniak Z., Lisik Z., Sibiński M., Widerski T., Podgórski J.: "Elaboration of New Thermal Protection Systems for Integrated Inteligent Module", MicroTherm'2007, Łódź 2007

 2. Szczepaniak Z., Lisik Z., Sibiński M., Widerski T., Langer M.: "New Temperature Protection Systems for Inteligent Integrated Module", MicroTherm'2005, Łódź 2005

 3. Domżał N., Szczepaniak Z., Sibiński M., Lisik Z., Raj E.: "Zintegrowany system zabezpieczeń IPM wykonany na bazie układu ASIC", KKE'2003, Kołobrzeg 2003

 4. Szczepaniak Z., Sibiński M., Lisik Z., Widerski T.: "Integrated system for complex protection of power VDMOS elements", 5th International Seminar MicroTherm'2003, Łódź 2003

 5. Szczepaniak Z., Widerski T., Sibiński M., Nogawki A., De Vos A., Lisik Z..: "ASIC fortemperature monitoring IPM with VDMOS transistors", XVII Symposium EPNC'2002, Leuven, Belgia 2002

 6. Szczepaniak Z. ,Lisik Z., Widerski T., Sibiński M., Nogawki A., De Vos A.: "Układ ASIC do monitorowania stanów przeciążeniowych tranzystora VDMOS w Inteligentnych Modułach Mocy", KKE'2002, Kołobrzeg-Dźwirzyno 2002

 7. Dumania P., Domański K., Wiak S., Lisik Z., Szczepaniak Z., Kubiak A., "Mikrosilnik krzemowy wykonany w technologii mikroelektronowej", KKE '02, Kołobrzeg 2002

 8. Szczepaniak Z., Lisik Z., Sibiński M., Widerski T., Dumania P., Wiak S.: "Mikroprocesorowy układ sterowania pracą mikrosilnika krzemowego", KKE'2002, Kołobrzeg-Dźwirzyno 2002

 9. Nogawski A., Sibiński M., Szczepaniak Z., Lisik Z: "A Concept for Temperature Monitoring in IPM with VDMOS transistors", ICSES'2001, Łódź 2001

 10. Sibiński M., Kubiak A., Mazurczyk R., Szczepaniak Z.: "Polikrystaliczne heterozłączowe ogniwa słoneczne wykonane na bazie tellurku kadmu", ELTE 2000, Polanica Zdrój 2000

 11. Lisik Z., Szczepaniak Z., Sibiński M., Podgórski J.: "Inteligentny moduł mocy z zabezpieczeniem termicznym tranzystora VDMOS",ELTE 2000, Polanica Zdrój 2000

 12. Lisik Z., Szczepaniak Z., Szmidt J.: "New Overtemperature Monitoring Method for IPM with VDMOS as Power Element", Thermic'2000, Zakopane 2000

 13. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: "Hybrid Intelligent Power Module with Direct Overtemperature Protection of VDMOS", ISPS'2000, Praga 2000

 14. Szczepaniak Z., Michalski T., Lisik Z.: "Tyrystorowy inteligentny moduł mocy (IPM) z zabezpieczeniem temperaturowym", PPEE'99, Ustroń 1999r.

 15. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: "Inteligentny moduł mocy (IPM) z bezpośrednim zabezpieczeniem termicznym tranzystora VDMOS, SENE'99, Łódź-Arturówek 1999r.

 16. Szczepaniak Z., Michalski T., Lisik Z: "Hybrid Intelligent Power Module with VDMOS as Power Element", IMAPS'99, Kołobrzeg1999

 17. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: "Thyristor Intelligent Power Module (IPM) with Temperature Protection", EPE'99, Lozanna 1999

 18. Lisik Z., Szczepaniak Z., Michalski T.: "Thyristor Intelligent Power Module (IPM) with Temperature Protection", Thermic'98, Zakopane1998

 19. Szczepaniak Z., Michalski T., Lisik Z.: "Tyrystorowy inteligentny moduł mocy (IPM) z zabezpieczeniem temperaturowym", Bezpieczne Urządzenia Energoelektroniczne, Warszawa 1998r.

 20. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: "Pomiar rezystancji cieplnej bipolarnych tranzystorów mocy Darlingtona", Kwartalnik Elektronika i Telekomunikacja, vol.39, z.3, 1994

 21. Lisik Z., Powierza J., Szczepaniak Z., Michalski T., Więcek B.: "Miernik rezystancji cieplnej Tranzystorów mocy", MEPIUS'85, Gdańsk-Sobieszewo 1985r

 22. Szczepaniak Z.: "Przystawka Logarytmująca", PŁ, Łódź 1980r.

 23. Szczepaniak Z.: "Watomierz cyfrowy", PŁ, Łódź 1976r.

copyright (c) 2009