Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

elektronika i telekomunikacja

PrzedmiotStudiaSem.Forma
Elektronika w pojazdachstudia stacjonarne I stopniaW
Elektronika wysokotemperaturowastudia stacjonarne I stopniaW
Elektronika wysokotemperaturowastudia niestacjonarne I stopniaW
Metrologia elektryczna i elektronicznastudia stacjonarne I stopnia2L
Przyrządy półprzewodnikowestudia niestacjonarne I stopnia2L
Przyrządy półprzewodnikowestudia stacjonarne I stopnia2L
Przyrządy półprzewodnikowestudia stacjonarne I stopnia2W
Przyrządy półprzewodnikowestudia stacjonarne I stopnia - IFE3L
Metrologia elektronicznastudia stacjonarne I stopnia3L
Metrologia elektronicznastudia stacjonarne I stopnia - IFE3L
Metrologia elektronicznastudia stacjonarne I stopnia - IFE3W
Przyrządy półprzewodnikowestudia stacjonarne I stopnia - IFE3W
Optoelektronikastudia stacjonarne I stopnia5L
Optoelektronikastudia stacjonarne I stopnia - IFE5L
Inżynieria materiałowa i konstrukcja sprzętustudia stacjonarne I stopnia - IFE5W
Inżynieria materiałowa i konstrukcja sprzętustudia stacjonarne I stopnia5W
Inżynieria materiałowa i konstrukcja sprzętustudia niestacjonarne I stopnia6W
Projektowanie i technologia układów hybrydowychstudia jednorodne - magisterskie7L
Konstrukcja sprzętu elektronicznegostudia jednorodne - magisterskie7W
Niekonwencjonalne źródła energiistudia jednorodne - magisterskie9L

automatyka i robotyka

PrzedmiotStudiaSem.Forma
Wstęp do elektronikistudia niestacjonarne I stopnia2L
Wstęp do elektronikistudia stacjonarne I stopnia2L
Wstęp do elektronikistudia stacjonarne I stopnia2W
Konstrukcja aparatury elektronicznejstudia niestacjonarne I stopnia7W

mechatronika

PrzedmiotStudiaSem.Forma
Podstawy elektronikistudia stacjonarne II stopnia1L
Podstawy elektronikistudia stacjonarne II stopnia1W
Inżynieria materiałowa 2studia stacjonarne I stopnia2L
Metrologia elektryczna i elektronicznastudia stacjonarne I stopnia2L
Wstęp do elektronikistudia stacjonarne I stopnia2L
Wstęp do elektronikistudia stacjonarne I stopnia2W
Inżynieria materiałowa 2studia stacjonarne I stopnia2W
Inżynieria wytwarzaniastudia stacjonarne I stopnia3L
Sensory i aktuatorystudia stacjonarne I stopnia3L
Zagadnienia termiczne w systemach mechatronicznychstudia stacjonarne II stopnia3W
Wstęp do elektronikistudia niestacjonarne I stopnia4L
Elementy i Układy Sterowania Mocystudia stacjonarne I stopnia6W

transport

PrzedmiotStudiaSem.Forma
Elektronikastudia stacjonarne I stopnia4L
Elektronikastudia stacjonarne I stopnia4W
Elektronikastudia niestacjonarne I stopnia5L

inż. kosmiczna

PrzedmiotStudiaSem.Forma

copyright (c) 2009