Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Władze Katedry:

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Zbigniew Lisik

Zastępca Kierownika Katedry
mgr inż. Zbigniew Szczepaniak

Pełnomocnik Kierownika Katedry ds. Naukowych
dr hab. inż. Ewa Raj

Pełnomocnik Kierownika Katedry ds. Dydaktycznych
dr inż. Jacek Podgórski

Administracja:

Sekretariat
mgr Agnieszka Strzelczyk-Komorowska

Biuro
mgr Emilia Urbaniak

copyright (c) 2009