Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

2017-07-01

Studia polsko-włoskie
Właśnie finalizujemy umowę dotyczącą międzynarodowych studiów II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W związku z tym w roku akademickim 2017/18 rusza pierwszy nabór na specjalność Applied Electronics.
więcej >>>

Dodał: Jacek Podgórski

Władze Katedry:

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Zbigniew Lisik

Zastępca Kierownika Katedry
mgr inż. Zbigniew Szczepaniak

Pełnomocnik Kierownika Katedry ds. Naukowych
dr hab. inż. Ewa Raj

Pełnomocnik Kierownika Katedry ds. Dydaktycznych
dr inż. Jacek Podgórski

Administracja:

Sekretariat
mgr Agnieszka Strzelczyk-Komorowska

Biuro
mgr Emilia Urbaniak

copyright (c) 2009