Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

zaproszenie

Fiber To The Home
 


informacje ogólne

Fiber To The Home
Co to takiego?


FTTH (ang. Fiber To The Home) to jedna z architektur światłowodowych sieci dostępowych, w której optyczne zakończenie sieciowe zlokalizowane jest w lokalu abonenta. Można powiedzieć, że sieć FTTH jest obecnie najnowocześniejszą technologią dostępową przeznaczoną dla usług szerokopasmowych. Polega na zastąpieniu nieefektywnych łączy miedzianych jednomodowym włóknem światłowodowym.
Dzięki tej technologii możliwe jest korzystanie ze zintegrowanych usług Tripleplay:
 • telewizja (IPTV),
 • internet,
 • usługi telefoniczne (VOIP).
Dominującym obecnie rozwiązaniem FTTH jest sieć z pasywnym rozgałęzianiem włókien światłowodowych, która umożliwia ograniczenie długości kabli, liczby włókien i kosztów instalacji. Brak urządzeń aktywnych (sieć PON - ang. Passive Optical Network) eliminuje problemy z zasilaniem urządzeń pośrednich, ich zawodnoœcią oraz ich potrzebą ich wymiany w razie przejścia na inny, nowy standard transmisji, gdyż sieć pasywna jest "przezroczysta". Prędkość transmisji w sieci pasywnej jest dzielona w zależności od standardu, zazwyczaj jest to podział 1:32 ale standardy akceptują podział z zakresu 1:16 do 1:128. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielajšce, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może najczęściej przyjmować postać drzewa lub magistrali. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych i początkowych węzłach sieci.
Wśród elementów sieci PON wyróżnia się:
 • urządzenia dystrybucyjne OLT (Optical Line Termination), zwane również centralnymi jednostkami,
 • urządzenia zakańczające sieć optyczną u odbiorców ONT (Optical Network Termination), zwane terminalami abonenckimi,
 • urządzenia zakańczające sieć optyczną w lokalnym punkcie dystrybucyjnym ONU (Optical Network Unit).
Możemy wyróżnić nasępujące standardy pasywnych sieci światłowodowych:
 • BPON (Broadband Passive Optical Network),
 • EPON (Ethernet Passive Optical Network),
 • GPON (Gigabit Passive Optical Network)
 • GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network).
W porozumieniu podpisanym przez dwie organizacje IEEE oraz ITU uzgodniono wykorzystanie tych samych długoœci fal:
 • 1310 nm - od ONU/ONT do OLT, wysyłanie danych (upstream),
 • 1490 nm - od OLT do ONU/ONT, pobieranie przez abonentów (downstream),
 • 1550 nm - opcjonalnie na potrzeby transmisji rozgłoszeniowej CATV.
Pomimo, że budowa sieci PON nie jest łatwa, jest atrakcyjna dla dostawców usług teleinformatycznych, ze względu na możliwość podziału kosztów stałej sieci i centrali pomiędzy dużą ilość abonentów. Koszty utrzymania takiej sieci, dzięki wyeliminowaniu elementów aktywnych pomiędzy OLT a ONU są najniższe pośród obecnych technologii sieci nowej generacji.
Dzięki swej elastyczności i możliwościom technicznym system pozwala na szeroki zakres implementacji rozwiązania dla operatorów oferujšcych usługi zarówno klientom biznesowym jak i indywidualnym. PON znajduje również zastosowanie dla usług specjalistycznych, jak np. monitoring miejski. Abonent w zależności od żądanego pasma ma dostęp do szerokiej gamy usług takich jak: linie dzierżawione, Internet, usługi wideo na żądanie, VoIP. Prywatność abonentów jest chroniona dzięki szyfrowaniu transmisji (AES). Maksymalny zasięg sieci PON zdefiniowany jest przez budżet mocy optycznej OLT i ONU.

Tekst na podstawie materiałów: en.wikipedia.org, www.szerokopasmowi.pl

sieć pilotażowa

Fiber To The Home
Sieć pilotażowa na PŁ


copyright (c) 2009