Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Apple - szkolenia

Wszelkich dodatkowych informacji udziela oraz rekrutację prowadzi
dr inż. Jacek PODGÓRSKI (budynek B9, pok.111).

Wprowadzenie do Mac OS X (Snow 100)

Cel szkolenia
Szkolenie jest skierowane do osób rozpoczynających swoją przygodę z komputerami Apple, którzy potrzebują praktycznych wskazówek jak umiejętnie wykorzystać wszystkie funkcjonalne cechy systemu Mac OS X. Zajęcia mają charakter ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie przez każdego z uczestników szkolenia. Zarówno program zajęć jak i materiały szkoleniowe zostały opracowane przez specjalistów Apple. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy praktycznej, pozwalającej na swobodne posługiwanie się komputerem Apple w codzienne pracy w biurze czy w domu. Równorzędnym celem szkolenia jest przygotowuje uczestnika do kursu Mac OS X Support Essentials v10.6.Czego się nauczysz?
 • jak swobodnie i bezstresowo posługiwać się komputerem Apple,
 • jak umiejętnie wykorzystać wszystkie funkcjonalne cechy systemu Mac OS X;
W szczególności będziesz potrafił:
 • posługiwać się Finderem, tworzyć nowe pliki i katalogi,
 • dostosowywać wygląd okien i systemu do własnych upodobań,
 • modyfikować preferencje systemowe użytkownika i komputera,
 • udostępniać swoje dokumenty w sieci,
 • uruchamiać oraz instalować nowe programy,
 • zakładać i konfigurować konta użytkowników,
 • korzystać z programu Automator;
Wymagania wstępne
Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi dowolnego komputera.

Czas trwania szkolenia
Jest szkolenie praktyczne, obejmujące łącznie 8 godzin zegarowych ćwiczeń.

Miejsce szkolenia
Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej AATCe (budynek B9, piętro I, sala 102)

Program szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały dydaktyczne dostępne są w języku angielskim, oprogramowanie zainstalowane jest w angielskiej wersji językowej.

Część 1.
Podstawy obsługi systemu Mac OS X. Zapoznanie z interfejsem, dostosowywanie preferencji systemowych użytkownika i komputera. System pomocy w Mac OS X. Uruchamianie programów, zarządzanie oknami wielu programów.

Część 2.
Zapoznanie z Dashbordem i Automatorem. Podstawy udostępniania dokumentów w sieci. Praca z wieloma użytkownikami.

Mac OS X Support (Snow 101)

Cel szkolenia
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową i konfiguracją systemu operacyjnego Mac OS X v10.6 Snow Leopard, oraz sposobami diagnozowania i usuwania typowych problemów, mogących wystąpić podczas codziennej pracy z komputerem firmy Apple. Zajęcia mają charakter wykładu wzbogaconego o intensywne ćwiczenia praktyczne, wykonywane indywidualnie przez każdego z uczestników szkolenia. Zarówno program zajęć jak i materiały szkoleniowe (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń) zostały opracowane przez specjalistów Apple. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy praktycznej, prezentują główne cechy funkcjonalne systemu. Równorzędnym celem szkolenia jest przygotowuje uczestnika do zdania egzaminu Mac OS X Support Essentials v10.6 (9L0-403), niezbędnego do uzyskania tytułu Apple Certified Support Professional 10.6. Zakres omawianego materiału obejmuje więc wszystkie zagadnienia wymagane podczas niniejszego egzaminu.

Czego się nauczysz?
 • jak efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby i narzędzia systemowe,
 • w jaki sposób diagnozować i usuwać typowe usterki,
 • jak przygotować się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie statusu Apple Certified Support Pro;
W szczególności będziesz potrafił:
 • swobodnie i bezstresowo zainstalować oraz poprawnie skonfigurować system Mac OS X v10.6 Snow Leopard,
 • zakładać i konfigurować lokalne konta użytkowników,
 • tworzyć i udostępniać zasoby dyskowe,
 • uruchamiać programy stworzone dla innych środowisk,
 • konfigurować usługi sieciowe,
 • zarządzać urządzeniami peryferyjnymi,
 • rozwiązywać problemy związane z użytkowaniem systemu;
Wymagania wstępne
Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Mac OS X v10.5 Leopard/Mac OS X v10.6 Snow Leopard.

Czas trwania szkolenia
Jest szkolenie praktyczne, obejmujące łącznie 24 godziny zegarowe zajęć - wykład i ćwiczenia.

Miejsce szkolenia
Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej AATCe (budynek B9, piętro I, sala 102)

Program szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały dydaktyczne dostępne są w języku angielskim, oprogramowanie zainstalowane jest w angielskiej wersji językowej.

Rozdział 1. Instalacja
Przygotowanie i podział dysku na partycje, instalacja systemu, korzystanie z dzienników instalatora do weryfikacji poprawności instalacji. Konfiguracja systemu z wykorzystaniem Asystenta Konfiguracji ("Setup Assistant"). Uaktualnienie oprogramowania za pomocą narzędzi: "Software Update" oraz "Installer". Porady, wskazówki i sposoby usuwania problemów powstałych w trakcie instalacji systemu.

Rozdział 2. Konta użytkowników
Tworzenie i zarządzanie lokalnymi kontami użytkowników. Tworzenie i zarządzanie kontami administratorów. Zaawansowane ustawienia kont, bezpieczeństwo kont - dobór haseł, pęk kluczy ("Keychain"), szyfrowanie katalogów domowych ("FileVault").

Rozdział 3. Linia edycyjna (terminal) oraz automatyzacja
Podstawy posługiwania się linią edycyjną, poruszanie sie w strukurze systemu, modyfikacja danych. Podstawy tworzenia skryptów z wykorzystaniem skryptów powłoki, Apple Scripts oraz Automatora.

Rozdział 4. Systemy plików
Systemy plików obsługiwane przez system Mac OS X, prawa własności oraz uprawnienia do plików i katalogów. Narzędzia dyskowe ("Disk Utility") oraz naprawa plików. Korzystanie z linii poleceń do zarządzania plikami.

Rozdział 5. Zarządzanie plikami
Nadrzędny katalog systemu (root), struktura systemu plików, preferencje, typy plików specyficzne dla Mac OS X (tzw. części zasobów i pakiety). Przeszukiwanie zasobów za pomocą narzędzia "Spotlight", archiwa plików, obrazy dysków. Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia "Time Machine". Zarządzanie kopiami zapasowymi, dostęp do kopii zapasowej bez użycia narzędzia "Time Machine".

Rozdział 6. Programy
Konfiguracja i uruchamianie programów, programy wspierane w środowisku Mac OS X. Programy stworzone z wykorzystaniem innych narzędzi programistycznych. Koncepcja/idea procesów w systemie UNIX, zależności pomiędzy procesami i programami. Narzędzia do monitorowania i zarządzania procesami. Preferencje programów. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Konfiguracja narzędzia "BootCamp" do instalacji innych systemów operacyjnych, na przykład Windows.

Rozdział 7. Konfiguracja ustawień sieciowych
Podstawowa konfiguracja sieci opartej o protokół TCP/IP. Konfiguracja interfejsów sieciowych - "Ethernet", "AirPort". Konfiguracja wielu połączeń sieciowych - wykorzystanie tzw. lokalizacji sieciowych. Rozpoznawanie i usuwanie problemów wynikających z konfiguracją ustawień sieciowych.

Rozdział 8. Dostęp do usług sieciowych
Podłączanie do standardowych zasobów sieciowych. Konfiguracja kont sieciowych opartych o usługi katalogowe. Połączenia i protokoły sieciowe: "AFP", "SMB", "SSH", "FTP" oraz "WebDAV". Przeglądanie zasobów sieciowych, protokoły "Bonjour" i "NetBIOS". Rozróżnianie problemów wynikających z konfiguracji oprogramowaniem od problemów związanych z połączeniami sieciowymi. Uruchamianie usług sieciowych w systemie. Praca w sieci - udostępnianie dokumentów w sieci, współdzielenie plików pomiędzy Mac OS X i Windows, współdzielenie ekranu. Uruchamianie i konfiguracja zapory sieciowej, rozróżnianie problemów wynikających z konfiguracji urządzeń sieciowych od problemów wynikających z konfiguracji komputera i jego połączeń sieciowych.

Rozdział 9. Urządzenia peryferyjne
Sposoby podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera Mac, rodzaje złącz, przewodów i połączeń. Instalacja standardowych sterowników urządzeń. Zarządzanie drukarkami oraz kolejkami drukowania. Tworzenie plików PDF oraz PostScript. Rozróżnianie problemów wynikających z niewłaściwego podłączenia urządzenia, błędnego sterownika czy źle działającego programu.

Rozdział 10. Proces uruchamiania systemu
Wykrywanie usterek związanych z uruchamianiem systemu i sposoby ich usuwania. Poszczególne etapy uruchamiania systemu, automatyczne uruchamianie procesów z wykorzystaniem procesu "lauchnchd" oraz okna logowania.

Powtórzenie oraz Certyfikowany Egzamin
Końcowy egzamin jest administrowany online. Koszt egzaminu to 200 USD + VAT. Dla najlepszych przewidujemy zwolnienie z opłaty za egzamin.

Mac OS X Server (Snow 201)

Cel szkolenia
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową i konfiguracją systemu operacyjnego Mac OS X v10.6 Server, oraz sposobami diagnozowania i usuwania typowych problemów, mogących wystąpić podczas zarządzania siecią komputerową pracującą pod kontrolą Mac OS X v10.6 Server. Zajęcia mają charakter wykładu wzbogaconego o intensywne ćwiczenia praktyczne, wykonywane indywidualnie przez każdego z uczestników szkolenia. Zarówno program zajęć jak i materiały szkoleniowe (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń) zostały opracowane przez specjalistów Apple. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na wdrożenie i utrzymanie sieci komputerowej opartej o rozwiązanie Mac OS X v.10.6 Server. Równorzędnym celem szkolenia jest przygotowuje uczestnika do zdania egzaminu Mac OS X Server Essentials v10.6 (9L0-510), niezbędnego do uzyskania tytułu Apple Certified Technical Coordinator 10.6 (wymaga zdanego egzaminu Mac OS X Support Essentials v10.6 - 9L0-403). Zakres omawianego materiału obejmuje więc wszystkie zagadnienia wymagane podczas niniejszego egzaminu.

Czego się nauczysz?
 • jak efektywnie wykorzystywać Mac OS X Server do zarządzania małą siecią komputerową pracującą pod kontrolą Mac OS X Server,
 • jak wykorzystać narzędzia Mac OS X Server do monitorowania i usuwania usterek w działaniu sieci komputerowej i usług sieciowych,
 • jak przygotować się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie statusu Apple Certified Technical Coordinator;
W szczególności będziesz potrafił:
 • swobodnie i bezstresowo zainstalować oraz poprawnie skonfigurować system Mac OS X v10.6 Server,
 • uruchamiać i konfigurować podstawowe usługi Mac OS X Server,
 • zakładać i konfigurować sieciowe konta użytkowników oparte o usługi katalogowe (open directory),
 • zarządzać dostępem do zasobów dyskowych i usług sieciowych,
 • rozwiązywać problemy związane z użytkowaniem systemu;
Wymagania wstępne
Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę z zakresu obsługi i konfiguracji systemu Mac OS X v10.6 Snow Leopard lub/i ukończony kurs Mac OS X Support Essentials v10.6 (Snow 101) - Konfiguracja i zarządzanie Mac OS X 10.6 Leopard. Pomocna będzie wiedza i doświadczenie w zakresie budowy i konfiguracji sieci komputerowych opartych o protokół TCP/IP.

Czas trwania szkolenia
Jest szkolenie praktyczne, obejmujące łącznie 32 godziny zegarowe zajęć - wykład i ćwiczenia.

Miejsce szkolenia
Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej AATCe (budynek B9, piętro I, sala 102)

Program szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały dydaktyczne dostępne są w języku angielskim, oprogramowanie zainstalowane jest w angielskiej wersji językowej.

Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja
Instalacja i początkowa konfiguracja, zdalna instalacja servera, narzędzia administracyjne. Sposoby usuwania problemów powstałych w trakcie instalacji systemu.

Rozdział 2. Uwierzytelnianie i autoryzacja
Tworzenie i zarządzanie kontami i grupami użytkowników, kontrola dostępu w oparciu uprawnienia POSSIX oraz ACL.

Rozdział 3. Usługi katalogowe (Open directory)
Konfiguracja usług katalogowych (Open Directory). Tworzenie kont sieciowych, polityka haseł. Archiwizacja usług katalogowych. Wprowadzenie do uwierzytelniania z wykorzystaniem Kerberos.

Rozdział 4. Usługi plików
Protokoły udostępniania zasobów dyskowych, konfiguracja usług: Apple File Service (AFP), usługi dla Windows (SMB), NFS oraz FTP. Tworzenie punktów udostępniania, konfiguracja uprawnień do udostępnionych zasobów, kwestie wielkich i małych liter.

Rozdział 5. Usługi pocztowe
Konfiguracja, monitorowanie i usuwanie usterek usług pocztowych. Konfiguracja protokołów POP, IMAP i SMTP.

Rozdział 6. Usługi www
Udostępnianie wielu witryn na jednym serwerze, konfiguracja dostępu do zasobów dyskowych z wykorzystaniem protokołu WebDAV.

Rozdział 7. Usługi współpracy
Uruchamianie i konfiguracja usług współpracy: wiki i blog, iChat i iCal oraz książki adresowej.

Rozdział 8. Narzędzia dostarczania (deployment solutions)
Konfiguracja oraz usuwanie usterek usług NetBoot otaz Network Install do dystrybucji Mac OS X. Tworzenie obrazów instalacyjnych i startowych,tworzenie pakietów instalacyjnych.

Rozdział 9. Zarządzanie kontami
Zarządzanie kontami i grupami użytkowników, komputerami i grupami komputerów oraz widokami sieci. Preferencje kont i grup użytkowników oraz komputerów i grup komputerów. Konta mobilne. Usuwanie problemów związanych z zarządzaniem kontami.

Powtórzenie oraz Certyfikowany Egzamin
Końcowy egzamin jest administrowany online. Koszt egzaminu to 200 USD + VAT. Dla najlepszych przewidujemy zwolnienie z opłaty za egzamin.

copyright (c) 2009